ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА С ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ В АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

Печат
Събота, 06 Юни 2009 21:08

(от тук можете да изтеглите ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА С ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ В АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА в .doc file - 196 KB)