Последно променен на Събота, 06 Юни 2009 21:01

След като сте имали нотариален акт за собственост, екземпляр от него се съхранява в съответната Служба по вписванията по местонахождение на имота. Можете да поискате официално заверен препис от нотариалния акт, който препис има същата стойност като оригинала. Таксата за препис е 2.00 лв. за първата страница и по 1.00 лв. за всяка следваща страница.

 

Реклама