Последно променен на Неделя, 14 Февруари 2010 13:40

ТЪРСЕНЕ

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН

Необходими документи за регистрация в ЦРЮЛНЦ при Министерство на правосъдието

Заявления

Заявление за вписване на обстоятелствата по чл. 45, ал. 2, т. 4 ЗЮЛНЦ

Заявление за представяне на документи по чл. 46, ал. 2, т. 6 от ЗЮЛНЦ

Заявление за прекратяване

Заявление за заличаване

Бланка молба-декларация за издаване на разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденец в Република България

Декларация по чл. 45, ал. 2, т.4 и чл. 46, ал. 2, т.6 от ЗЮЛНЦ

Декларация по чл. 45, ал. 2, т. 4 от ЗЮЛНЦ

Закон за юридическите лица с нестопанска цел 

Контакти
Адрес: София,
бул. Дондуков 2А, ет. 7, ст. 749
Адрес за кореспонденция: 1040 София
ул "Славянска" 1
Министерство на правосъдието
за ЦРЮЛНЦ
Тел.  (+359 2)9237 331        , 9237 321 

Работно време
Понеделник – Петък от 10ч. – 12ч. и от 14ч. – 16ч.

 

Реклама