МЕДИАТОРИ    

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ:
 Заявление за вписване в Единния регистър на медиаторите
 Заявление за отписване от Единния регистър на медиаторите 
 Декларация по чл. 15 т.4 от Наредба № 2 от 15.03.2007 г.

    Забележка: Заявлението трябва да бъде подадено едновременно на хартиен и електронен     носител.

    Размер на дължимата държавна такса:

  1. За вписване в Единния регистър на медиаторите - 20 лв.
  2. За одобряване на организациите, които обучават медиатори - 100 лв.

    Таксата се внася по сметка на Министерство на правосъдието:

    БНБ - ЦУ, BIC: BNBG BGSD
    IBAN: BG09 BNBG 9661 3000 1737 01

КОНТАКТИ:

ЕДИНЕН РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ - СОФИЯ
бул. “Дондуков” 2А, ет. 7, ст. 749
тел. 02 / 92 37 345

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
Всеки работен ден:
10.00 – 12.00 ч.
14.00 – 16.00 ч.

 

Реклама