Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 17:57

Указание №04-19-247/25.03.09 относно: прилагане на §1, т.15 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството относно предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност.

 

Реклама