Последно променен на Понеделник, 19 Април 2010 20:52

А, ако сме в чужбина?

Дирекция "Консулски отношения" информира, че във връзка с продължаващия процес на организационна подготовка по издаването на български лични документи от новия вид, Министерството на външните работи активно работи по разширяване на кръга от дипломатически и консулски представителства в чужбина, оборудвани с биометрични гишета.
Към момента 42 от представителствата на България в чужбина са оборудвани с биометрични гишета.

В следните градове представителствата на Република България в чужбина имат изградени биометрични гишета: Виена, Баку, Тирана, Алжир, Ереван, Лондон, Берлин, Бон, Мюнхен, Тбилиси, Кайро, Мадрид, Валенсия, Милано, Рим, Аман, Алмати, Отава, Торонто, Триполи, Бейрут, Скопие, Рабат, Кишинев, Москва, Вашингтон, Лос Анжелис, Ню Йорк, Чикаго, Дамаск, Любляна, Белград, Ниш, Прищина, Тунис, Анкара, Бурса, Истанбул, Киев, Одеса, Париж, Загреб.

Министерството на външните работи продължава приоритетно работата по изграждане на биометрични гишета в консулските служби, които се намират в държави и градове със значителна концентрация на пребиваващи български граждани.

МВнР напомня, че българските граждани, пребиваващи в чужбина, на които предстои изтичане валидността на документ за самоличност - паспорт, могат да поискат от дипломатическия/консулски представител продължаване на неговата валидност. Съгласно § 7. (2) от Преходните и Заключителни разпоредби на Правилника за издаване на българските лични документи «Срокът на валидност на паспорта без електронен носител на информация може да бъде продължен еднократно за срок до 1 декември 2010 г. от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, като за това се уведомява органът, който го е издал.»

От 29 март 2010 г. официално ще започне приема на заявления за издаване на български лични документи от новия вид.

В представителствата, оборудвани с биометрични гишета, ще бъдат приемани заявления за издаване на български лични документи от новия вид – в т.ч и паспорт с вграден чип.
Когато български гражданин, пребиваващ в чужбина, се обърне към дипломатическо/консулско представителство на Република България в чужбина, в което не е изградено биометрично гише, лицето може да подаде заявления за издаване само на личен документ за самоличност – лична карта и свидетелство за управление на МПС, но не и за издаване на паспорт. В този случай българският гражданин има право да поиска продължаване валидността на паспорта му – еднократно, до 1 декември 2010 г., или да му бъде издаден временен паспорт, който ще има валидност до1 година.

Дирекция «Консулски отношения» напомня на българските граждани, че българските лични документи са валидни до изтичането на срока им. Не съществува задължение за подмяна на документите от стария вид с документи от новия вид, преди изтичане на валидността.

 

Реклама