Вашите права при съставяне на акт за административно нарушение

Една от най-конфликтно заредените точки на взаимодействията между органите на реда и гражданите е административно-наказателното производство.

Съставен ви е акт за административно нарушение – защото сте се управлявали с превишена скорост, изгубили сте документите си за самоличност, нарушавали сте нощната тишина или противопожарни изисквания… След месец получавате наказателно постановление, след още два срещате познат, който ви казва, че за същото е бил глобен два пъти по - малко… Пишете безброй жалби, но институциите не уважават аргументите ви. Къде е проблема – може би в това, че не сте упражнили правата, които законодателят ви е дал в административно - наказателното производство. 

При самото съставяне на акт за административно нарушение, нарушителят има право:
- да се запознае със съдържанието му, преди да го подпишете;
- да отбележи възраженията си още при съставянето на акта;
- да откаже да подпише акта ( но това не спира административно-наказателното производство);
- да получи екземпляр от акта. 

След връчване на акта, имате право:
- до три дни отново можете да представите пред административно - наказващия орган писмените си възражения, подкрепени с доказателства;
- да получите екземпляр от наказателното постановление, издадено най - много 6 месеца след съставянето на акта. 

След връчване на наказателното постановление:
- в седемдневен срок можете да обжалвате наложената санкция пред Районен съд, чрез административно - наказващия орган.

Ако пропуснете тези срокове, наказателното постановление влиза в сила и писането на възражения и жалби е безпредметно, независимо колко е висока инстанцията, към която са адресирани.

 

Реклама