Издаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания" 

Издава на водач, който няма наказания за нарушения на правилата за движение от първоначално придобиване на праводпособност и има стаж не по-малко от 6 г., считано от 15.10.2002 г.

За издаване на контролен талон "Водач на МПС без наказания". водачът на МПС следва да подаде в сектор “Пътна полиция” по местоотчет на водача:

1. Молба по образец
2. Документ за платена държавна такса - 1.50 лв.
3. Валидно свидетелството за управление на МПС


Контролният талон "Водач на МПС без наказания" се издава в рамките на 24 часа и дава право на притежателя му на еднократно освобождаване от отнемане на контролни точки при констатирано нарушение на правилата за движение.

 

Реклама