Последно променен на Събота, 07 Март 2009 14:54

Прихващането е извършване на процесуално-технически действия, посредством които страните в данъчно-осигурителното финансово правоотношение при наличие на еднородни ликвидни и изискуеми насрещни задължения по разпореждане на закона с едностранни действия постигат допустима промяна в съществуващо правоотношение.
От значение за този вид особено данъчно-осигурително производство е фактът, че се касае за парични вземания с публичноправен произход. Поради тази причина посочената съдебна практика, макар и по отменени или неприлагащи се закони, не е загубила значимостта си предвид непроменената същност на института за прихващане.
От значение е общият принцип на действащото ни право, че прихващане може да се извърши само с ликвидни и изискуеми вземания – решение № 68 от 06.03.2006 г. по ВАД № 68/2005 г.
За разлика от нормите, регламентиращи граждански правоотношения, в процесуалните данъчно-осигурителни прихващането от страна на задължения субект, без изрично съгласие на приходната администрация, е невъзможно.
По отношение публични финансови вземания носител на компенсационното право е само държавата, съответно общината в лицето на законово определен орган, не и задълженият субект. Той няма право да извърши едностранно прихващане, а само да поиска от приходната администрация да се извърши такова

 

Реклама