Последно променен на Четвъртък, 29 Януари 2009 16:21

Документи

Обща информация

Автоматично приемане на декларациите за режим транзит и данните за карнет ТИР в NCTS.

Актуална информация към 08.12.2008г. за електронно деклариране при режим транзит  

 
 

Функционална спецификация по чл. 6, ал.1 от Наредба № 5 за режим транзит изменена и допълнена с изискванията за електронен формат за карнет ТИР - валидна от 01.01.2009
 

 

Проекти на документи

 

howto 06012209 Често задавани въпроси при регистрация за режим транзит

 

molbaМолба за промяна по регистрацията на търговците

 

Номенклатури

 

Кодове, които могат да бъдат попълвани в кл. 36 на ЕАД (Валидни от 01.07.2008г.)

Бъдещи системи 

Системи за тестване

ТЕСТОВИ ПОРТАЛ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ И ПОДАВАНЕ НА ЕАД ЗА РЕЖИМ ТРАНЗИТ 

Системи за реална работа

ПОРТАЛ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ И ПОДАВАНЕ НА ЕАД ЗА РЕЖИМ ТРАНЗИТ
КОНСУЛТАЦИОНЕН МОДУЛ TARIC - BG
КОНСУЛТАЦИОНЕН МОДУЛ TARIC - ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

 

Реклама