Последно променен на Петък, 16 Декември 2011 06:59
ТАБЛИЦА ЗА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ЗА ДОО, ЗОО, ДЗПО-УФ, ДЗПО - ПФ, ГВРС
           
ДОО
Вид осигурен Вноски за сметка на
  работодател работник самоосигуряващо се лице Общ процент Код за вид плащане
Работници и служители 3-та категория труд, родени преди 01.01.1960 г. 12.700 9.800   22.500 550101
Работници и служители 3-та категория труд, родени след 31.12.1959 г. 9.900 7.600   17.500 550131
Работници и служители 1-ва и 2-ра категория труд, родени преди 01.01.1960 г. 15.700 9.800   25.500 550102
Работници и служители 1-ва и 2-ра категория труд, родени след 31.12.1959 г. 12.900 7.600   20.500 550132
Самоосигуряващи се лица, осигурени за всички осигурителни случаи, родени преди 01.01.1960 г.     21.500 21.500 550401
Самоосигуряващи се лица, осигурени за всички осигурителни случаи, родени след 31.12.1959 г.     16.500 16.500 550441
Самоосигуряващи се лица, осигурени само за пенсия, родени преди 01.01.1960 г.     18.000 18.000 550402
Самоосигуряващи се лица, осигурени само за пенсия, родени след 31.12.1959 г.     13.000 13.000 550442
           
           
Вноски за фонд ГВРС 0.100     0.100 570910
           
Здравно осигуряване
Вид осигурен Вноски за сметка на
  работодател работник самоосигуряващо се лице Общ процент Код за вид плащане
Работещи по трудов договор за 1-ва, 2-ра и 3-та категория труд 4.800     4.800 560101
Работещи по трудов договор за 1-ва, 2-ра и 3-та категория труд   3.200   3.200 560200
Самоосигуряващи се лица     8.000 8.000 560402
           
ДЗПО - универсален фонд
Вид осигурен Вноски за сметка на
  работодател работник самоосигуряващо се лице Общ процент Код за вид плащане
За работещи по трудов договор 1-ва, 2-ра и 3-та категория труд родени след 31.12.1959 г. 2.800 2.200   5.000 580123
За самоосигуряващи се лица родени след 31.12.1959 г.     5.000 5.000 580123
           
           
ДЗПО - професионален фонд
Вид осигурен Вноски за сметка на
  работодател работник самоосигуряващо се лице Общ процент Код за вид плащане
За работещи по трудов договор 1-ва категория труд 12.000     12.000 580120
За работещи по трудов договор 2-ра категория труд 7.000     7.000 580121
 

Реклама