Последно променен на Четвъртък, 03 Януари 2013 14:52

Списък на сметките, открити в банките, обслужващи ТД "Големи данъкоплатци и осигурители"

ТД „Големи данъкоплатци и осигурители” на НАП София

Адрес:гр.София, ул. „Врабча” 23

  • Сметка за администрирани от НАП приходи за централния бюджет, НОИ и НЗОК

Банка: ЦКБ АД — София
BIC:CECBBGSF
IBAN:BG45CECB97908166981400

  • Сметка за осигурителни вноски и наказателни лихви за ДЗПО

Банка: ЦКБ АД — София
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG62CECB97908866981400

  • Сметка за принудително събиране на публични вземания

Банка:ЦКБ АД — София
BIC:CECBBGSF

IBAN:BG67CECB97903366981400

  • Сметка за приходи за централния бюджет от дивидент за държавата и вноските от 50 на сто от наемите съгласно § 19 от ЗДБРБ за 2012 г. и подобните разпоредби от законите за държавния бюджет за съответната година и наказателните лихви върху тях.

Банка:ЦКБ АД — София
BIC:CECBBGSF

IBAN: BG04CECB979081669814F5

 

Реклама