Последно променен на Понеделник, 31 Май 2010 19:38

Цени, условия и ред за заплащане на болнична помощ

209. Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнителите на БП за:

209.1. дейности за диагностика и лечение по КП от приложение №5 на Наредба №40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и посочени в диагностично-лечебните алгоритми на всяка КП;

209.2. медицински изделия за болнично лечение в определени КП по т.227.

210. Заплащането по т.209 е за ЗЗОЛ, хоспитализирани след влизане в сила на договора между НЗОК и съответния изпълнител на болнична помощ.

211. За всеки отделен случай (лекуван пациент) по КП се заплаща по цени, както следва:

№ по ред

ИМЕ НА КЛИНИЧНА ПЪТЕКА

Брой случаи

Цена (лева)

1

Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

38 746

630

2

Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

19

1 900

3

Паренхимен мозъчен кръвоизлив

4 502

700

4

Субарахноиден кръвоизлив

465

750

5

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин

51

2 050

6

Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация

8

2 440

7

Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация

14 719

462

8

Диабетна полиневропатия

25 596

303

9

Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години

567

1 560

10

Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години

319

1 560

11

Вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми

13 591

152

12

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0-18 год.), засягащи ЦНС

1 267

525

13

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС)

694

570

14

Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) с продължителна апаратна вентилация

37

2 000

15

Невро - мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

206

420

16

Невро - мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация

13

2 000

17

Мултиплена склероза

1 388

473

18

Епилепсия и епилептични пристъпи

5 666

210

19

Епилептичен статус

447

368

20

Eпилепсия, резистентна на медикаменти – лечение чрез стимулация на вагусовия нерв

2

294

21

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

203

399

22

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

22

399

23

Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация

13

790

24

Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

8

2 430

25

Паркинсонова болест

678

210

26

Заболявания на горния гастроинтестинален тракт

7 724

642

27

Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност

18 390

280

28

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастро-интестинален тракт

1 839

1 250

29

Болест на Крон и улцерозен колит

920

900

30

Заболявания на тънкото и дебелото черво

10 758

600

31

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

8 517

500

32

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

1 889

1 400

33

Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

11 861

1 010

34

Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

7 263

1 177

35

Хронични вирусни хепатити

328

642

36

Хронични чернодробни заболявания

1 762

657

37

Хронични диарии при лица под 18 годишна възраст

38

315

38

Инвазивна диагностика при сърдечно съдови заболявания

10 850

900

39

Инвазивна диагностика при сърдечно съдови заболявания с механична вентилация

110

1 200

40

Постоянна електрокардиостимулация

1 517

260

41

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии

118

3 518

42

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърд. малформации

17

3 518

43

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърд. малформации с механична вентилация

17

4 500

44

Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

3 691

420

45

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

3 309

3 518

46

Остър миокарден инфаркт без фибринолиза

8 975

820

47

Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

30 896

300

48

Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

1 536

1 060

49

Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

1 536

4 550

50

Остър корнарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик

1 556

2 500

51

Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

1 429

5 250

52

Остра и изострена хронична сърд. недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация

59 033

378

53

Остра и изострена хронична сърд. недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация

230

980

54

Инфекциозен ендокардит

112

2 200

55

Заболявания на миокарда и перикарда

1 209

420

56

Ритъмни и проводни нарушения

12 771

273

57

Артериална хипертония при деца

245

473

58

Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 г

107

525

59

Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

1 918

605

60

Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

32

2 255

61

Остър и обострен хроничен пиелонефрит

23 740

336

62

Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица над 18 години

652

780

63

Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица под 18 години

200

780

64

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица над 18 години

1 839

780

65

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица под 18 години

74

780

66

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

518

525

67

Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

36

525

68

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

4 132

300

69

Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

143

300

70

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1

2 222

515

71

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

79

2 070

72

Трансуретрална простатектомия

2 115

452

73

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи

2 108

630

74

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

10 035

105

75

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия

6 734

315

76

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение

2 860

788

77

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

849

452

78

Оперативни процедури върху мъжка полова система

6 413

305

79

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

78

900

80

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1 195

500

81

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

54

556

82

Реконструктивни операции в урологията

129

452

83

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

6 346

368

84

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

92

350

85

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

1 241

1 220

86

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

828

850

87

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

138

1 414

88

Радикална простатектомия

321

900

89

Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи

460

400

90

Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

23 020

263

91

Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст

31 020

350

92

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст

8 023

378

93

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст

4 179

378

94

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.

949

231

95

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

7 464

231

96

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

3 050

605

97

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години

51

605

98

Бронхоскопски процедури - диагностични и терапевтични, при заболявания на бронхо-белодробната система

3 890

252

99

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години

11 305

473

100

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 години

198

525

101

Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години

207

1 400

102

Бронхопневмония при лица под 18 годишна възраст

42 244

495

103

Бронхиолит при лица под 18 годишна възраст

2 247

390

104

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

19 968

441

105

Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

886

441

106

Заболявания на щитовидната жлеза

3 126

273

107

Заболяванията на щитовидната жлеза с инструментална диагностика

138

315

108

Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години

1 261

273

109

Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години

316

273

110

Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години

151

350

111

Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години

7

350

112

Метаболитни нарушения при лица над 18 години

1 062

368

113

Метаболитни нарушения при лица под 18 години

591

368

114

Глухота – диагностика и консервативно лечение при лица над 18 години

4 298

182

115

Глухота – диагностика и консервативно лечение при лица под 18 години

581

280

116

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип

4 685

303

117

Глухота – кохлеарна имплантация при лица под 18 години

60

1 000

118

Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха, при лица над 18 години

1 379

480

119

Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха, при лица под 18 години

1 437

480

120

Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците

14 359

260

121

Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята

1 709

490

122

Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни метастази

724

2 000

123

Оперативно лечение на нарушено носно дишане

7 230

250

124

Оперативно лечение на нарушено носно дишане с обща анестезия

2 291

480

125

Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини

47

1 500

126

Речева рехабилитация след ларингектомия

178

250

127

Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода

276

400

128

Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода

184

550

129

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

932

1 210

130

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

475

1 265

131

Екстракапсуларна екстракция при катаракта

9 123

300

132

Факоемулсификация

14 894

400

133

Хирургично лечение на глаукома

5 104

325

134

Очни лазерни и крио-операции

3 218

80

135

Операции на придатъците на окото

7 113

303

136

Други операции на очната ябълка

1 471

300

137

Кератопластика

184

600

138

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми.

5 892

210

139

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

4 427

220

140

Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми

2 108

400

141

Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение

58 937

400

142

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания

12 019

158

143

Интензивни грижи при бременност с реализиран риск

1 982

810

144

Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.

18 390

350

145

Нерадикално отстраняване на матката

6 252

788

146

Радикално отстраняване на женски полови органи

2 484

810

147

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

5 509

525

148

Оперативни процедури за задържане на бременност

381

116

149

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи

22 677

452

150

Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената

893

452

151

Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

6 452

250

152

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

99

368

153

Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенцияили съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация.

690

1 400

154

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

110

840

155

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

14

6 800

156

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

1 206

2 035

157

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

63

2 035

158

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1 071

1 309

159

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

77

1 309

160

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

4 264

2 000

161

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

90

1 850

162

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

2 452

759

163

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

118

759

164

Оперативни процедури върху апендикс

11 483

505

165

Хирургични интервенции за затваряне на стома

403

567

166

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

14 581

567

167

Оперативни процедури при хернии

19 002

525

168

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

2 558

546

169

Конвенционална холецистектомия

3 197

780

170

Лапароскопска холецистектомия

3 606

851

171

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

1 509

1 911

172

Оперативни процедури върху черен дроб

650

2 226

173

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

371

880

174

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

229

3 360

175

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

656

1 122

176

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

217

618

177

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

40

618

178

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни операции

4 466

561

179

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0

3 122

746

180

Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия

5 346

209

181

Оперативно лечение при остър перитонит

2 156

1 800

182

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

210

900

183

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

11 453

788

184

Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани хирургично лечение

11 774

420

185

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

2 297

352

186

Реконструктивни операции на женската гърда по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори и вродени заболявания

57

504

187

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност

887

605

188

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

2 582

578

189

Хирургично лечение при надбъбречни заболявания

50

1 100

190

Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им

1 173

3 318

191

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

1 275

1 710

192

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

179

1 290

193

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

1 240

990

194

Основно консервативно лечение при съдова недостатъчност

7 816

431

195

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност

17

300

196

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й

1 251

275

197

Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа

1 079

200

198

Тежка черепномозъчна травма - оперативно лечение

487

1 575

199

Тежка черепномозъчна травма - консервативно поведение

283

630

200

Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)

912

2 625

201

Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин

2 015

1 890

202

Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

11 864

315

203

Хирургично лечение при травма на главата

350

893

204

Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

570

893

205

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции

2 930

1 656

206

Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години

1 994

10 100

207

Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица под 18 години

113

10 100

208

Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение

704

13 500

209

Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение

110

14 500

210

Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години

141

3 223

211

Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години

43

3 223

212

Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена

1 093

2 035

213

Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата лоба или при болести със съчетана белодробна

127

2 500

214

Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания

1 896

1 302

215

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

9 762

1 850

216

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

3 134

1 200

217

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

10 126

870

218

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

5 427

326

219

Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

3 843

610

220

Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

1 008

891

221

Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

2 725

1 040

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

13 909

400

223

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

6 784

250

224

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

248

600

225

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

46

1 000

226

Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром, при лица над 18 години

6 448

420

227

Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром, при лица под 18 години

17 650

420

228

Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години

1 550

330

229

Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години

294

330

230

Остър вирусен хепатит А и Е

3 730

788

231

Остър вирусен хепатит В, С и D

1 352

825

232

Паразитози

190

368

233

Покривни инфекции

189

368

234

Контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения

6 700

370

235

Вирусни хеморагични трески

23

825

236

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

74

263

237

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

11 010

389

238

Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда

1 759

389

239

Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции

524

389

240

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

3 913

263

241

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

6 392

263

242

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

43

263

243

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

145

263

244

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

8 553

263

245

Лечение на тежкопротичащи булозни дерматози

353

660

246

Тежко протичащи бактериални инфекции на кожата

6 986

340

247

Тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен

2 474

315

248

Еритродермии

2 035

300

249

Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити

471

315

250

Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми с кристален пеницилин

74

200

251

Левкемии

3 034

640

252

Лимфоми

8 919

600

253

Хеморагични диатези. Анемии

5 495

600

254

Диагностика и консервативно лечение на солидни тумори в детска възраст

889

758

255

Ортоволтно перкутанно лъчелечение и мeтаболитна брахитерапия с високи активности

4 850

600

256

Метаболитна брахитерапия с ниски активности

230

320

257

Конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници

5 652

750

258

Високо-технологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания

184

550

259

Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

486

633

260

Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

728

550

261

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

1 925

308

262

Хирургично лечение на заболявания на слюнчените жлези

752

495

263

Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

4 306

378

264

Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област

245

165

265

Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

269

600

266

Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости

1 253

760

267

Ортогнатична хирургия

17

230

268

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

427

2 894

269

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

2 423

650

270

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

1 363

900

271

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

1 850

550

272

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

925

800

273

Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения

364

800

274

Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии

810

800

275

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест

403

1 500

276

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест

189

2 600

277

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

206

2 000

278

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

162

3 600

279

Грижи за здраво новородено дете

49 816

100

280

Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5% от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности

2 339

263

Подобни статии:
 

Реклама