Данъци, данъчни облекчения. Тълкуване на ЗДДС

Данъци, данъчни облекчение. Тълкуване на ЗДДС. Регистрация и дерегистрация по ДДС. Данъчно облагане на фирми и физически лица. Доходи от ЕС. Данъчно третиране по ЗДДС.

451 ЕТ плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност
452 От 01.01.2009 влизат в сила промени в кодовете за вид плащане по републикански данъци
453 Какви данъчни облекчения могат да ползват физическите лица от началото на 2009 г.
454 Облагане на даренията по Закона за местните данъци и такси
455 Данъчно третиране на доходите, получени по договори за управление и контрол
456 Промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
457 Какво представлява системата на плоския данък
458 Новата Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
459 НАРЕДБА № Н-11 за възстановяване на платен ДДС на чуждестранни лица
460 НАРЕДБА № Н-10 за възстановяване на платен ДДС
461 ДДС при спедиция в ЕС
462 ДДС при транспорт в ЕС
463 За облагането с ДДС на стоките втора употреба и в частност ­ на старите автомобили
464 Въпроси и отговори от практиката по прилагане на новите данъчни закони
465 Данъчни облекчения за дарения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 
Страница 31 от 36

Реклама