Данъци, данъчни облекчения. Тълкуване на ЗДДС

Данъци, данъчни облекчение. Тълкуване на ЗДДС. Регистрация и дерегистрация по ДДС. Данъчно облагане на фирми и физически лица. Доходи от ЕС. Данъчно третиране по ЗДДС.

16 Промяна на деклариран вече избор на облагане по реда на чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ
17 Данъци и изисквания за собственика на вендинг автомат
18 Признаване на разходи за транспорт от местоживеене до месторабота
19 Данъчно третиране на печалби, реализирани чрез място на стопанска дейност по реда на ЗКПО
20 Данъци при дропшипинг (dropshipping)
21 Продажба на стоки произведени в Китай и Турция в ЕС
22 Прилагане на СИДДО за разпределени дивиденти
23 Данъци и осигуровки при получаване на премия
24 Право на данъчен кредит за начислен данък върху неустойка. Данъчно третиране доставката на стока, която служи за обезщетение за неизпълнение по договор
25 Продажба на МПС собственост на лице по ДДС. Начисляване на ДДС?
26 Приложeние на чл.13, ал.1, т.1, букви "а" и "б" от ЗДДФЛ
27 Фактуриране на наем. Прилагането на ЗДДФЛ и ЗДДС
28 Прилагането на чл. 88 и чл. 89 от ЗКПО
29 Приспадане на ДДС
30 Облагане на доставки по ЗДДС
 
Страница 2 от 36

Реклама