Данъци, данъчни облекчения. Тълкуване на ЗДДС

Данъци, данъчни облекчение. Тълкуване на ЗДДС. Регистрация и дерегистрация по ДДС. Данъчно облагане на фирми и физически лица. Доходи от ЕС. Данъчно третиране по ЗДДС.

136 Забрана за кешово плащане има, дори сделката да е сключена преди влизането на закона в сила
137 Определяне и внасяне на авансов данък за доходи от наем
138 Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 относно общата система на данъка върху добавената стойност
139 Декларираме заеми над 10 000 лв за 2010 г
140 Данъчно третиране на ваучерите за храна
141 Годишен отчет за дейността
142 Фискални устройства по Наредба Н-18/2006, които ще се доработват с дистанционна връзка
143 Данъчно облекчение за земеделски производители чрез преотстъпване на корпоративен данък
144 Прилагане на данъчно - осигурителното законодателство. Указание за Наредба № Н-8 от 2005 г. и Наредба № 5
145 Удостоверение за българско местно лице по смисъла на СИДДО
146 Дистанционна връзка с НАП
147 Облагане на придобит доход от лице, участващо в преброяването на населението и жилищния фонд съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд на Република България през 2011 г
148 Право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък във връзка със строителство на сграда съгласно разпоредбите на ЗДДС
149 Услуги и прилагане на ЗДДС
150 Документална обоснованост на стопанските операции във връзка с прилагането на ЗКПО
 
Страница 10 от 36

Реклама