Последно променен на Понеделник, 04 Юни 2012 13:22

Наръчник за данъците върху доходите на физическите лица - версия 2012 г.

Наръчникът е актуализиран вариант на Наръчника за данъците върху доходите на физическите лица за 2011 година, съобразно промените за 2012 година в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обнародвани в „Държавен вестник” бр. 35, бр. 51 и бр. 99 от 2011 г.

Наръчникът е изготвен с цел  да подпомогне служителите на Националната агенция за приходите при прилагането на данъчното законодателство в областта на облагането на доходите на физическите лица за 2012 година.

 Промените за 2012 година са отразени в съответните фишове на Наръчника (22 на брой)

 

Реклама