Наръчник по корпоративно подоходно облагане, версия 2011 г.

Промените за 2011 година са намерили отражение в съответните фишове на Наръчника, в резултат на което са променени 21 броя фишове. За по-лесно ориентиране в направените промени е изготвен списък на фишовете, в който са отразени тези промени.

Подобни статии:
 

Реклама