Последно променен на Вторник, 26 Април 2011 14:53

Указание № 20-00-117/21.04.11 относно данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доставки на услуги, извършени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, което има търговско представителство на територията на страната

 

Реклама