Последно променен на Четвъртък, 19 Януари 2012 12:01

От 1 февруари 2012 г. регистрираните по ЗДДС лица,  извършващи вътрешнообщностна търговия със стоки и притежаващи е -подпис, ще могат да проверяват задълженията си по система Интрастат в актуализиран регистър. 

Публикуван е нов софтуер, с който ще се работи през 2012 г. във версия за WINDOWS  и LINUX. Вижте и  указанието за инсталиране и обновяване на ИОМ.

---------------------------------

ВАЖНО! Интрастат операторите, които ползват off-line модул ИОМ (Модул за интрастат оператора), е необходимо да инсталират продукта за 2012 г

off-line модул ИОМ (Модул за интрастат оператора) за 2012 г.

off-line модул за Linux

==> Инструкция за ползване на offline модула на информационната система Интрастат 

==> Указание за инсталиране и обновяване на ИОМ

.............................................................................................

Инструкции за ползване на софтуера       

==> при първоначално влизане в модула е необходима регистрация с име на потребител: intrastat и парола: intrastat.

 ==>  паролата се сменя чрез „Инструменти” и „Име на потребител/парола”.              

 ==> при използването на off - line софтуера на НАП (ИОМ)  и на on-line софтуера (МСО) в полето нето/тегло/кг, десетичната запетая служи за разделяне на килограми и грамове.

 

Реклама