Последно променен на Сряда, 08 Юни 2011 18:31

Наръчникът по Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, актуализиран вариант, обхваща материята до Дял ІV на кодекса (не са включени разделите „Процедура за прилагане на спогодбите за избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранните лица”, „Процедура за обмен на информация с други държави”, и „Процедура за взаимна помощ и обмен на информация с държавите - членки на Европейския съюз, в областта на данъците върху доходите, имуществото и застрахователните премии”).

Наръчникът може да бъде използван,  както за самостоятелна подготовка от органите по приходите, така и като база за разработване на учебни материали за  провеждане на  първоначално и продължаващо обучения на служителите от Национална агенция за приходите. Източник НАП

 

Реклама