НАП съобщи, че предстоят промени в ставките по ЗДДС в Румъния – от 01.07.2010 г. и във Великобритания – от 04.01.2011 г.

Румъния:
Считано от 01.07.2010 г. стандартната ставка по ЗДДС в Румъния се променя от 19% на 24%.

Великобритания:
Считано от 04.01.2011 г., стандартната ДДС ставка се увеличава на 20%. Ставката от 20 % ще се прилага при:

  • Доставки на стоки и услуги, извършени на или след 04.01.2011 г.;
  • Внос на или след 04.01.2011г.;
  • ВОП на стоки от други държави-членки, направени на или след 04.01.2011г.

Великобритания ще продължи да прилага освобождаване от ДДС, с приспадане на платен на предходен етап данък, както е заложено в Закона за ДДС (the VAT Act 1994 Schedule 8). Отнася се за храни от първа необходимост, детски облекло и обувки, книги и вестници.

Освободени доставки (напр. образование и здравни грижи); и доставки, които подлежат на облагане с ДДС в размер на 5% (напр. гориво за битови нужди и електроенергия) не са повлияни от тази промяна. / бюлетин ИНФОБИЗНЕС

Подобни статии:
 

Реклама