Последно променен на Вторник, 21 Декември 2010 15:21

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

В документа подробно са описани сроковете за въвеждане на дистанционната връзка и периодичността на отчитане на различните браншове.

От НАП уверяват, че няма да се налага масова замяна на функциониращите в момента близо 600 000 касови апарати в България. Над 80 % от тези фискални устройства могат безпроблемно да изпълняват новото изискване след свързването им с допълнителен модул, който ще предава данните в НАП. По предварителни разчети тези модули ще работят с отделна СИМ карта и ще струват между 100 и 200 лв. Този разход ще може да се приспада за данъчни цели от фирмите.

Новата система ще премахне съществуващото в момента изискване всеки нов касов апарат да се регистрира в НАП с подаване на заявление. Вместо това фискалните устройства ще се регистрират автоматично, в момента на тяхното поставяне в обекта.

Данните, които касовите апарати генерират, ще се изпращат до НАП чрез GPRS мрежата на мобилните оператори. Това решение гарантира, че всеки обект, независимо къде в страната се намира, ще може безпроблемно да подава информация в приходната агенция.

Изграждане на дистанционна връзка на фискалните устройства с Националната агенция за приходите

Дата - 07.06.2010 / Източник НАП

 

Реклама