Указание № 26-00-329/ 22.04.2010 г относно прилагането на ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г. за стоки и услуги, предназначени за въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове.

Подобни статии:
 

Реклама