Националната агенция за приходите е публикувала на Интернет страницата си www.nap.bg в рубриката „Интрастат“ следните нови документи:

* Комбинирана номенклатура за 2010 г.
* Класификатор за вид на сделката - 2010 г.
* Електронни дневници за Интрастат транзакции за 2010 г.

НАП съобщава, че на 28.01.2010 г. в хотел „Родина“ лектори от НАП ще проведат обучение за търговци по системата Интрастат, което включва: промени в информационната система ИНТРАСТАТ, Модул за ИНТРАСТАТ операторите, възможности за on-line поддържане на дневници, изготвяне и подаване на декларации, on-line демонстрация и разяснения по промените в НАРЕДБА за прилагане на системата ИНТРАСТАТ и изменения в работните документи за Интрастат операторите, свързани с прилагане на системата.

За въпроси и записване: Бизнес Едюкейшън Клуб; тел./факс: 9897301, моб. тел.: 0884379263; e-mail: bec@mail.orbitel.bg.

 

Реклама