Указание относно: връчване на актове и наказателни постановления на чужденци, невладеещи български език....

Печат
Вторник, 01 Септември 2009 22:13
Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 18:06

Указание относно: връчване на актове и наказателни постановления на чужденци, невладеещи български език....

Указание №91-00-335/10.08.09 г. относно: връчване на Актове за установяване на административни нарушения на данъчното и осигурително законодателство и Наказателни постановления на чужденци, невладеещи български език.