Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 18:03

Указание относно: невнесен дължим данък

Указание №20-00-203/12.06.09 относно: действия на органите по приходите в случаите при които съдебните органи са се произнесли с решение или определение, с което в полза на държавата се признава обезщетение за имуществени вреди за непозволено увреждане, произтичащо от невнесен данък

 

Реклама