От 01.01.2007 се въвежда специален режим на облагане с ДДС на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени на територията на Общността. В съответствие с глава осемнадесета от ЗДДС /в сила от 01.01.2007/ се определя къде и как електронните услуги подлежат на облагане с ДДС. Това се отнася до електронни услуги, които оператори извън ЕС предлагат на нерегистрирани по ДДС лица или нетърговски организации. Тези услуги се облагат с данък в държавата, в която живее клиентът. За да няма нужда тези оператори извън ЕС да се регистрират във всяка държава, в която доставят услуги на клиенти, тази специална регистрация по ДДС, им позволява да се регистрират и да подават справки-декларации по ДДС (ДДС декларации) само в една държава-членка на ЕС по свой избор. Тази специална регистрация е приложима само за доставки за нерегистрирани за целите на ДДС лица и други нетърговски организации. Не се отнася за доставки за регистрирани за целите на ДДС клиенти в ЕС, които биха приспадали каквито и да било дължими данъци, използвайки процедурата “reverse charge”.

Вие сте задължен да се регистрирате по специалния ред на облагане,ако:

  • предлагате услуги, доставяни по електронен път; и
  • Вашите клиенти са нерегистрирани по ДДС лица, установени или имат постоянен адрес или обичайно пребивават в държава членка на ЕС; и
  • не сте установен на територията на Общността; и
  • не сте длъжни да се регистрирате за целите на ДДС на друго основание и нямате специална регистрирация за целите на ДДС на територията на друга държава-членка на ЕС.

Регистрацията и подаването на декларации се извършва чрез информационната система VoES.

Вход в системата: http://nraapp01.nra.bg/voes

 

Реклама