Последно променен на Понеделник, 21 Март 2011 17:55

Указание №ук-1/19.02.2009 г. относно: данъчно облекчение по чл. 189а от Закона за корпоративното подоходно облагане

 

Реклама