Банкова сметка в евро

Банкова сметка в евро за събиране и превеждане на суми от осигурителни вноски и данъци в полза на други държави - членки на ЕС

Банкова сметка

Адрес:София
Код за вид плащане:....
Републикански бюджет
Банка:Стопанска и инвестиционна банка АД
BIC:BUIBBGSF
IBAN:BG 12 BUIB 9888 3697 8307 40
 

Реклама