Местни данъци и такси

Печат
Събота, 14 Март 2009 19:56
Последно променен на Сряда, 29 Февруари 2012 15:16

Телефони за контакт с общинската администрация по повод заплащане на местни данъци и такси  

Срокове за плащане на местни данъци и такси

Банкови сметки за местни данъци и такси

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Закон за местните данъци и такси

Местните данъци и такси могат да се платят в брой в поделенията на съответната общинска администрация или по банков път. Когато плащате по банков път, в платежното нареждане задължително трябва да попълните код за вид плащане  за конкретния вид данък или такса.

глобите: за неподадена или подадена след срока данъчна декларация – до 500 лв.;   за неверни данни или обстоятелства, водещи до намаляване на данъка или до освобождаване от данък  - до 1000 лв.

Подобни статии: