През  2009 година   са направени следните промени в данъчните закони

Данък печалба за фирмите  остава  10 процента. Доходите на физическите лица се  облагат с плосък данък  10 процента.  Въпреки ,   същността  на  плоският данък  доходите на лица от стопанска дейност  като  ЕТ  се облагат  с данък в размер на 15  процента . Големи инвеститори в различни сектори на индустрията и земеделието ще бъдат освобождавани от данък печалба за 5 години, ако за същия период вложат над 50 млн. лева /над 25 млн. евро/ предимно за нови активи и разширяване на производството.Запазва се ставката на ДДС  20 процента.. Повишава  се акцизът върху електронергията за фирмите, скача и акцизната ставка за кокса и въглищата.

От 1 януари с 50 процента по-висока вече е и данъчната оценка върху имотите.

Доходите на българите за 2008 година ще се облагат с плосък данък от 10 процента. А когато доходите  са  от дейност като ЕТ  ще бъдат облагани с 15 % с изключение на доходите от дейности  за които е заплатен  патентен данък    Данъчна декларация задължително се подава от  всички лица  получили доходи  през 2008 г. Не подават данъчна декларация единствено  получилите доходи единственствено то трудови доходи. Крайният срок за подаването й и плащането на дължимия данък е 30 април. Ако данъкът се внесе до 10 февруари 2009 г., се ползва 5-процентна отстъпка. Същата данъчна отстъпка се ползва, ако декларацията се подаде по електронен път и дължимата сума се плати до 30 април. От 2009-а няма да се облагат с данъци доходите от сделки с акции на публични дружества на фондовите борси на европейските държави, досега не се облагаха с данък само доходите от сделки с акции на българската фондова борса. Облагането на доходите може да бъде намалено и при определен вид дарения.

Приетите промени в данъчните закони предвиждат младите семейства с ипотечни кредити да ползват данъчни облекчения при определени условия, като данъците ще се намаляват с направените през годината плащания по лихвите на заема. Но такива облекчения дефакто ще се ползват при деклариране на доходите за 2009-а, тоест от 1 януари 2010 година.
През 2009 г. българите ще плащат по-висока вноска за здравно осигуряване. От 1 януари тя се увеличава от 6 на 8 процента, по-висока е и таксата за посещение при личния лекар. От тази година в социалното осигуряване се включва и държавата, като схемата е 12 процента за държавата, 10 за работодателя и 8 процента за работника 

 

Реклама