Последно променен на Петък, 18 Януари 2013 15:56

Декларацията за доходите с баркод - актуална декларация за 2012г

Декларации за облагане на доходите и за корпоративните данъци - актуална декларация за 2012г

......................................................

Ръководство за попълване и подаване на декларации с бар-код

Декларацията за доходите с баркод е електронна услуга на НАП, за която не се изисква електронен подпис. За да ползвате услугата е необходимо да изтеглите електронната форма на декларацията с баркод и да я попълните офлайн.

Декларацията с баркод се попълва в PDF формат, за което е необходимо да имате инсталирана версия 8.1 или по-висока на продукта Adobe Reader на вашия компютър.

Какво е новото при формите с баркод?

.....Във формите са вградени контроли и правила, които ограничават възможността за предаване на декларации с технически грешки.

.....Съдържат в себе си логика, която подпомага попълването като проверява за някои грешки, смята и автоматично попълва стойности, които се калкулират,

.....Дават възможност динамично да се добавят и скриват редове на таблици и приложения към декларацията;

.....Всички данни се превръщат в двумерен баркод, който след сканиране се разчита автоматично и данните се записват в системите на НАП.

Попълнената форма се разпечатва на лазeрен принтер (с цел прецизно отпечатване на баркод полето) и се подписва собственоръчно, а където е необходимо се поставя и печат. Декларацията се подава в териториална дирекция на НАП, по реда по който се подават обикновените декларации на хартия. Подадените в офисите на НАП декларации с баркод след сканиране се разчитат автоматично.

 

Реклама