Данъчен календар 2008

 

Посочените дати отбелязват крайния срок за извършване на даденото действие.

Забележка: Когато последният ден от срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в първия присъствен ден.

 

Закон за ДДС

 

    *

      Януари 14

      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец декември на 2007 г.14 януари 2008

    *

      Януари 14

      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец декември на 2007г.14 януари 2008

    *

      Януари 20

      Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък20 януари 2008
      (Първият работен ден след 20 януари 2008г. е 21 януари 2008г.)

    *

      Февруари 14

      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец януари.14 февруари 2008

    *

      Февруари 14

      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец януари14 февруари 2008

    *

      Март 14

      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец февруари.14 март 2008

    *

      Март 14

      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец февруари.14 март 2008

    *

      Април 14

      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец март.14 април 2008

    *

      Април 14

      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец март.14 април 2008

    *

      Април 20

      Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък20 април 2008
      (Първият работен ден след 20 април 2008г. е 21 април 2008г.)

    *

      Май 14

      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец април.14 май 2008

    *

      Май 14

      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец април.14 май 2008

    *

      Юни 14

      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец май.14 юни 2008
      (Първият работен ден след 14 юни 2008г. е 16 юни 2008г.)

    *

      Юни 14

      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец май.14 юни 2008
      (Първият работен ден след 14 юни 2008г. е 16 юни 2008г.)

    *

      Юли 14

      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юни.14 юли 2008

    *

      Юли 14

      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец юни.14 юли 2008

    *

      Юли 20

      Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък20 юли 2008
      (Първият работен ден след 20 юли 2008г. е 21 юли 2008г.)

    *

      Август 14

      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец юли.14 август 2008

    *

      Август 14

      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юли.14 август 2008

    *

      Септември 14

      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец август.14 септември 2008
      (Първият работен ден след 14 септември 2008г. е 15 септември 2008г.)

    *

      Септември 14

      Подаване на VIES-декларация от регистрираното лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец август.14 септември 2008
      (Първият работен ден след 14 септември 2008г. е 15 септември 2008г.)

    *

      Октомври 14

      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец септември.14 октомври 2008

    *

      Октомври 14

      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец септември.14 октомври 2008

    *

      Октомври 20

      Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък20 октомври 2008

    *

      Ноември 14

      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец октомври.14 ноември 2008

    *

      Ноември 14

      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец октомври.14 ноември 2008

    *

      Декември 14

      Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец ноември.14 декември 2008
      (Първият работен ден след 14 декември 2008г. е 15 декември 2008г.)

    *

      Декември 14

      Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки или доставки като посредник в тристранна операция за данъчния период – месец ноември.14 декември 2008
      (Първият работен ден след 14 декември 2008г. е 15 декември 2008г.)

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

    *

      Януари 31

      Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Януари 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 януари 2008

    *

      Февруари 29

      Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Февруари 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец29 февруари 2008

    *

      Март 31

      Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Март 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 март 2008

    *

      Април 30

      Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Април 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец30 април 2008

    *

      Май 31

      Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Май 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 май 2008
      (Първият работен ден след 31 май 2008г. е 2 юни 2008г.)

    *

      Юни 30

      Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Юни 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец30 юни 2008

    *

      Юли 31

      Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Юли 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 юли 2008

    *

      Август 31

      Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Август 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 август 2008
      (Първият работен ден след 31 август 2008г. е 1 септември 2008г.)

    *

      Септември 30

      Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Септември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец30 септември 2008

    *

      Октомври 31

      Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Октомври 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 октомври 2008

    *

      Ноември 30

      Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Ноември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец30 ноември 2008
      (Първият работен ден след 30 ноември 2008г. е 1 декември 2008г.)

    *

      Декември 31

      Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Декември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 декември 2008

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

    *

      Януари 10

      Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец декември 2007 г. за доходи от трудови правоотношения, включително удържания на основание чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ, както и за доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 януари 2008

    *

      Януари 15

      Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за четвърто тримесечие на 2007 г. от лицето, придобило дохода.15 януари 2008

    *

      Януари 31

      Деклариране и внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през съответния месец/месеци на 2007 г.31 януари 2008

    *

      Януари 31

      Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през декември 2007 г. са направени само частични плащания.31 януари 2008

    *

      Февруари 10

      Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец януари за доходи от трудови правоотношения, включително удържания на основание чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ, както и за доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 февруари 2008
      (Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

    *

      Февруари 10

      Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 10 февруари част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 г. от лицата, подали декларацията в същия срок.10 февруари 2008
      (Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

    *

      Февруари 29

      Деклариране и внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през съответния месец/месеци на 2007 г.29 февруари 2008

    *

      Февруари 29

      Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през януари са направени само частични плащания.29 февруари 2008

    *

      Февруари 29

      Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.29 февруари 2008

    *

      Март 10

      Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 март 2008

    *

      Март 31

      Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.31 март 2008

    *

      Март 31

      Деклариране и внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през съответния месец/месеци на 2007 г.31 март 2008

    *

      Април 10

      Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 април 2008

    *

      Април 15

      Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на 2008 г. от лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, когато платеца на доходите не е задължен да удържа и внася данъка и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.15 април 2008

    *

      Април 15

      Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първо тримесечие на 2008 г. от лицето, придобило дохода.15 април 2008

    *

      Април 30

      Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през 2007 г. и внасяне на дължимия по декларацията данък.30 април 2008

    *

      Април 30

      Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през март са направени само частични плащания.30 април 2008

    *

      Април 30

      Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.30 април 2008

    *

      Април 30

      Деклариране от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008г.30 април 2008

    *

      Април 30

      Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 30 април част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 г. от лицата, подали декларацията по електронен път в същия срок.30 април 2008

    *

      Май 10

      Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец април за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 май 2008
      (Първият работен ден след 10 май 2008г. е 12 май 2008г.)

    *

      Май 31

      Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.31 май 2008
      (Първият работен ден след 31 май 2008г. е 2 юни 2008г.)

    *

      Май 31

      Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през април са направени само частични плащания.31 май 2008
      (Първият работен ден след 31 май 2008г. е 2 юни 2008г.)

    *

      Юни 10

      Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец май за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 юни 2008

    *

      Юни 30

      Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през май са направени само частични плащания.30 юни 2008

    *

      Юни 30

      Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.30 юни 2008

    *

      Юли 10

      Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец юни за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 юли 2008

    *

      Юли 15

      Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на 2008 г. от лица, придобили доходи от: стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, когато платеца на доходите не е задължен да удържа и внася данъка и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.15 юли 2008

    *

      Юли 15

      Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за второ тримесечие на 2008 г. от лицето, придобило дохода.15 юли 2008

    *

      Юли 31

      Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през юни са направени само частични плащания.31 юли 2008

    *

      Юли 31

      Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.31 юли 2008

    *

      Юли 31

      Деклариране от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008г.31 юли 2008

    *

      Август 10

      Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 август 2008
      (Първият работен ден след 10 август 2008г. е 11 август 2008г.)

    *

      Август 31

      Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.31 август 2008
      (Първият работен ден след 31 август 2008г. е 1 септември 2008г.)

    *

      Август 31

      Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през юли са направени само частични плащания.31 август 2008
      (Първият работен ден след 31 август 2008г. е 1 септември 2008г.)

    *

      Септември 10

      Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец август за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 септември 2008

    *

      Септември 30

      Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през август са направени само частични плащания.30 септември 2008

    *

      Септември 30

      Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.30 септември 2008

    *

      Октомври 10

      Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 октомври 2008

    *

      Октомври 15

      Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за трето тримесечие на 2008 г. от лицето, придобило дохода.15 октомври 2008

    *

      Октомври 15

      Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие на 2008 г. от лица, придобили доходи от: стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, когато платеца на доходите не е задължен да удържа и внася данъка и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.15 октомври 2008

    *

      Октомври 31

      Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през септември са направени само частични плащания.31 октомври 2008

    *

      Октомври 31

      Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.31 октомври 2008

    *

      Октомври 31

      Деклариране от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008г.31 октомври 2008

    *

      Ноември 10

      Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец октомври за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 ноември 2008

    *

      Ноември 30

      Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.30 ноември 2008
      (Първият работен ден след 30 ноември 2008г. е 1 декември 2008г.)

    *

      Ноември 30

      Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през октомври са направени само частични плащания.30 ноември 2008
      (Първият работен ден след 30 ноември 2008г. е 1 декември 2008г.)

    *

      Декември 10

      Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец ноември за доходи от трудови правоотношения и доходи от стопанска дейност, получени от лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ.10 декември 2008

    *

      Декември 31

      Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през ноември са направени само частични плащания.31 декември 2008

    *

      Декември 31

      Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, начислени/изплатени през 2008 г.31 декември 2008

Закон за здравното осигуряване

    *

      Януари 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Декември 2007 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност10 януари 2008

    *

      Януари 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Декември 2007 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)10 януари 2008

    *

      Януари 10

      Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Декември 2007 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете10 януари 2008

    *

      Януари 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Декември 2007 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения10 януари 2008

    *

      Януари 10

      Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Декември 2007 г.10 януари 2008

    *

      Януари 31

      Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Януари 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 януари 2008

    *

      Януари 31

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Декември 2007 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание31 януари 2008

    *

      Февруари 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Януари 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения10 февруари 2008
      (Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

    *

      Февруари 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Януари 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност10 февруари 2008
      (Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

    *

      Февруари 10

      Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Януари 2008 г.10 февруари 2008
      (Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

    *

      Февруари 10

      Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Януари 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете10 февруари 2008
      (Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

    *

      Февруари 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Януари 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)10 февруари 2008
      (Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

    *

      Февруари 29

      Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Февруари 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец29 февруари 2008

    *

      Февруари 29

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Януари 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание29 февруари 2008

    *

      Март 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Февруари 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения10 март 2008

    *

      Март 10

      Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Февруари 2008 г.10 март 2008

    *

      Март 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Февруари 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)10 март 2008

    *

      Март 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Февруари 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност10 март 2008

    *

      Март 10

      Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Февруари 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете10 март 2008

    *

      Март 31

      Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Март 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 март 2008

    *

      Март 31

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Февруари 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание31 март 2008

    *

      Април 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Март 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност10 април 2008

    *

      Април 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Март 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения10 април 2008

    *

      Април 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Март 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)10 април 2008

    *

      Април 10

      Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Март 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете10 април 2008

    *

      Април 10

      Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Март 2008 г.10 април 2008

    *

      Април 30

      Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Април 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец30 април 2008

    *

      Април 30

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Март 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание30 април 2008

    *

      Април 30

      Внасяне на окончателната здравноосигурителна вноска за 2007 г. от самоосигуряващите се лица.30 април 2008

    *

      Май 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Април 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност10 май 2008
      (Първият работен ден след 10 май 2008г. е 12 май 2008г.)

    *

      Май 10

      Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Април 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете10 май 2008
      (Първият работен ден след 10 май 2008г. е 12 май 2008г.)

    *

      Май 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Април 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения10 май 2008
      (Първият работен ден след 10 май 2008г. е 12 май 2008г.)

    *

      Май 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Април 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)10 май 2008
      (Първият работен ден след 10 май 2008г. е 12 май 2008г.)

    *

      Май 10

      Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Април 2008 г.10 май 2008
      (Първият работен ден след 10 май 2008г. е 12 май 2008г.)

    *

      Май 31

      Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец май 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 май 2008
      (Първият работен ден след 31 май 2008г. е 2 юни 2008г.)

    *

      Май 31

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Април 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание31 май 2008
      (Първият работен ден след 31 май 2008г. е 2 юни 2008г.)

    *

      Юни 10

      Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Май 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете

      10 юни 2008

    *

      Юни 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Май 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност10 юни 2008

    *

      Юни 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Май 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения10 юни 2008

    *

      Юни 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Май 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)10 юни 2008

    *

      Юни 10

      Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Май 2008 г.10 юни 2008

    *

      Юни 30

      Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Юни 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец30 юни 2008

    *

      Юни 30

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Май 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание30 юни 2008

    *

      Юли 10

      Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Юни 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете10 юли 2008

    *

      Юли 10

      Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Юни 2008 г.10 юли 2008

    *

      Юли 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Юни 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност10 юли 2008

    *

      Юли 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Юни 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения10 юли 2008

    *

      Юли 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Юни 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)10 юли 2008

    *

      Юли 31

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Юни 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание31 юли 2008

    *

      Юли 31

      Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Юли 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 юли 2008

    *

      Август 10

      Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Юли 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете10 август 2008
      (Първият работен ден след 10 август 2008г. е 11 август 2008г.)

    *

      Август 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Юли 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)10 август 2008
      (Първият работен ден след 10 август 2008г. е 11 август 2008г.)

    *

      Август 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Юли 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност10 август 2008
      (Първият работен ден след 10 август 2008г. е 11 август 2008г.)

    *

      Август 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Юли 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения10 август 2008
      (Първият работен ден след 10 август 2008г. е 11 август 2008г.)

    *

      Август 10

      Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Юли 2008 г.10 август 2008
      (Първият работен ден след 10 август 2008г. е 11 август 2008г.)

    *

      Август 31

      Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Август 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 август 2008
      (Първият работен ден след 31 август 2008г. е 1 септември 2008г.)

    *

      Август 31

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Юли 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание31 август 2008
      (Първият работен ден след 31 август 2008г. е 1 септември 2008г.)

    *

      Септември 10

      Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Август 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете10 септември 2008

    *

      Септември 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Август 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)10 септември 2008

    *

      Септември 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Август 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност10 септември 2008

    *

      Септември 10

      Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Август 2008 г.10 септември 2008

    *

      Септември 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Август 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения10 септември 2008

    *

      Септември 30

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Август 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание30 септември 2008

    *

      Септември 30

      Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Септември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец30 септември 2008

    *

      Октомври 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Септември 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност10 октомври 2008

    *

      Октомври 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Септември 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения10 октомври 2008

    *

      Октомври 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Септември 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)10 октомври 2008

    *

      Октомври 10

      Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Септември 2008 г.10 октомври 2008

    *

      Октомври 10

      Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Септември 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете10 октомври 2008

    *

      Октомври 31

      Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Октомври 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 октомври 2008

    *

      Октомври 31

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Септември 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание31 октомври 2008

    *

      Ноември 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Октомври 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност10 ноември 2008

    *

      Ноември 10

      Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Октомври 2008 г.10 ноември 2008

    *

      Ноември 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Октомври 2008 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)10 ноември 2008

    *

      Ноември 10

      Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Октомври 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете10 ноември 2008

    *

      Ноември 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Октомври 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения10 ноември 2008

    *

      Ноември 30

      Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Ноември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец30 ноември 2008
      (Първият работен ден след 30 ноември 2008г. е 1 декември 2008г.)

    *

      Ноември 30

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Октомври 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание30 ноември 2008
      (Първият работен ден след 30 ноември 2008г. е 1 декември 2008г.)

    *

      Декември 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Ноември 2008 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения10 декември 2008

    *

      Декември 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Ноември 2008 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност10 декември 2008

    *

      Декември 10

      Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Ноември 2008 г.10 декември 2008

    *

      Декември 10

      Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Ноември 2008 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете10 декември 2008

    *

      Декември 10

      Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Ноември 2008 г. са подлежали на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)10 декември 2008

    *

      Декември 31

      Внасяне от осигурителя на здравноосигурителните вноски върху начислени през месец Декември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 декември 2008

    *

      Декември 31

      Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Ноември 2008 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание31 декември 2008

Закон за корпоративното подоходно облагане

    *

      Януари 10

      Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено..10 януари 2008

    *

      Януари 15

      Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 януари 2008

    *

      Януари 15

      Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 януари 2008

    *

      Януари 15

      Месечните авансови вноски за януари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 януари 2008

    *

      Януари 15

      Внасяне на данъка върху приходите за месец декември 2007 г. от бюджетните предприятия15 януари 2008

    *

      Януари 15

      Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец декември: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 януари 2008

    *

      Януари 15

      Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец декември.15 януари 2008

    *

      Януари 20

      Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 януари 2008
      (Първият работен ден след 20 януари 2008г. е 21 януари 2008г.)

    *

      Януари 31

      Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО.31 януари 2008

    *

      Януари 31

      Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец декември 2007г.31 януари 2008

    *

      Февруари 10

      Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 февруари 2008
      (Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

    *

      Февруари 15

      Внасяне на данъка върху приходите за месец януари от бюджетните предприятия.15 февруари 2008

    *

      Февруари 15

      Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец януари: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 февруари 2008

    *

      Февруари 15

      Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец януари.15 февруари 2008

    *

      Февруари 15

      Месечните авансови вноски за февруари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 февруари 2008

    *

      Февруари 20

      Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 февруари 2008

    *

      Февруари 29

      Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец януари.29 февруари 2008

    *

      Февруари 29

      Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.29 февруари 2008

    *

      Март 10

      Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 март 2008

    *

      Март 15

      Внасяне на данъка върху приходите за месец февруари от бюджетните предприятия.15 март 2008
      (Първият работен ден след 15 март 2008г. е 17 март 2008г.)

    *

      Март 15

      Месечните авансови вноски за март за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
      15 март 2008
      (Първият работен ден след 15 март 2008г. е 17 март 2008г.)

    *

      Март 15

      Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец февруари.15 март 2008
      (Първият работен ден след 15 март 2008г. е 17 март 2008г.)

    *

      Март 15

      Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец февруари: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 март 2008
      (Първият работен ден след 15 март 2008г. е 17 март 2008г.)

    *

      Март 20

      Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 март 2008

    *

      Март 31

      Подаване на годишната данъчна декларация за 2007 г. от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби.31 март 2008

    *

      Март 31

      Националните кооперативни съюзи отчитат пред Министерството на финансите набирането и целевото разходване на преотстъпения корпоративен данък.31 март 2008

    *

      Март 31

      Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за 2007 г.31 март 2008

    *

      Март 31

      Подаване на годишната данъчна декларация за 2007 г. от бюджетните предприятия и внасяне на данъка от корекцията на месечната данъчна основа.31 март 2008

    *

      Март 31

      Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.31 март 2008

    *

      Март 31

      Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец февруари.31 март 2008

    *

      Март 31

      Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през февруари са направени само частични плащания.31 март 2008

    *

      Март 31

      Данъчно задължено лице, което подаде годишната данъчна декларация и годишния си финансов отчет до 31 март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не-повече от 1000 лв.31 март 2008

    *

      Април 10

      Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 април 2008

    *

      Април 15

      Внасяне на данъка върху приходите за месец март от бюджетните предприятия.15 април 2008

    *

      Април 15

      Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец март: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 април 2008

    *

      Април 15

      Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец август.15 април 2008

    *

      Април 15

      Деклариране и внасяне на данъка за предходното тримесечие по ЗКПО върху хазартната дейност с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.15 април 2008

    *

      Април 15

      Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 април 2008

    *

      Април 15

      Месечните авансови вноски за корпоративния данък за април по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 април 2008

    *

      Април 15

      Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец март.15 април 2008

    *

      Април 20

      Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 април 2008
      (Първият работен ден след 20 април 2008г. е 21 април 2008г.)

    *

      Април 30

      Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец март.30 април 2008

    *

      Април 30

      Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО.
      30 април 2008

    *

      Май 10

      Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.
      10 май 2008
      (Първият работен ден след 10 май 2008г. е 12 май 2008г.)

    *

      Май 15

      Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец април.15 май 2008

    *

      Май 15

      Месечните авансови вноски за май за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 май 2008

    *

      Май 15

      Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец април: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 май 2008

    *

      Май 15

      Внасяне на данъка върху приходите за месец април от бюджетните предприятия.15 май 2008

    *

      Май 20

      Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 май 2008

    *

      Май 31

      Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец април.31 май 2008
      (Първият работен ден след 31 май 2008г. е 2 юни 2008г.)

    *

      Май 31

      Внасяне на данъците при източника по ЗКПО31 май 2008
      (Първият работен ден след 31 май 2008г. е 2 юни 2008г.)

    *

      Юни 10

      Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 юни 2008

    *

      Юни 15

      Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец май.15 юни 2008
      (Първият работен ден след 15 юни 2008г. е 16 юни 2008г.)

    *

      Юни 15

      Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец май: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 юни 2008
      (Първият работен ден след 15 юни 2008г. е 16 юни 2008г.)

    *

      Юни 15

      Внасяне на данъка върху приходите за месец май от бюджетните предприятия.15 юни 2008
      (Първият работен ден след 15 юни 2008г. е 16 юни 2008г.)

    *

      Юни 15

      Месечните авансови вноски за юни за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 юни 2008
      (Първият работен ден след 15 юни 2008г. е 16 юни 2008г.)

    *

      Юни 20

      Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 юни 2008

    *

      Юни 30

      Внасяне на данъците при източника по ЗКПО30 юни 2008

    *

      Юни 30

      Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец май.30 юни 2008

    *

      Юли 10

      Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 юли 2008

    *

      Юли 15

      Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 юли 2008

    *

      Юли 15

      Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец юни.15 юли 2008

    *

      Юли 15

      Внасяне на данъка върху приходите за месец юни от бюджетните предприятия.15 юли 2008

    *

      Юли 15

      Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец юни: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 юли 2008

    *

      Юли 15

      Месечните авансови вноски за юли за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 юли 2008

    *

      Юли 15

      Деклариране и внасяне на данъка за предходното тримесечие по ЗКПО върху хазартната дейност с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.15 юли 2008

    *

      Юли 20

      Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 юли 2008
      (Първият работен ден след 20 юли 2008г. е 21 юли 2008г.)

    *

      Юли 31

      Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО.31 юли 2008

    *

      Юли 31

      Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец юни.31 юли 2008

    *

      Август 10

      Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 август 2008
      (Първият работен ден след 10 август 2008г. е 11 август 2008г.)

    *

      Август 15

      Месечните авансови вноски за август за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 август 2008

    *

      Август 15

      Внасяне на данъка върху приходите за месец юли от бюджетните предприятия.15 август 2008

    *

      Август 15

      Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец юли: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 август 2008

    *

      Август 15

      Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец юли.15 август 2008

    *

      Август 20

      Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 август 2008

    *

      Август 31

      Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.31 август 2008
      (Първият работен ден след 31 август 2008г. е 1 септември 2008г.)

    *

      Август 31

      Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец юли.31 август 2008
      (Първият работен ден след 31 август 2008г. е 1 септември 2008г.)

    *

      Септември 10

      Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 септември 2008

    *

      Септември 15

      Внасяне на данъка върху приходите за месец август от бюджетните предприятия.15 септември 2008

    *

      Септември 15

      Месечните авансови вноски за септември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 септември 2008

    *

      Септември 15

      Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец август: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 септември 2008

    *

      Септември 20

      Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
      20 септември 2008
      (Първият работен ден след 20 септември 2008г. е 22 септември 2008г.)

    *

      Септември 30

      Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец август.30 септември 2008

    *

      Септември 30

      Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.30 септември 2008

    *

      Октомври 10

      Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 октомври 2008

    *

      Октомври 15

      Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец септември.15 октомври 2008

    *

      Октомври 15

      Внасяне на данъка върху приходите за месец септември от бюджетните предприятия.15 октомври 2008

    *

      Октомври 15

      Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец септември: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 октомври 2008

    *

      Октомври 15

      Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 октомври 2008

    *

      Октомври 15

      Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 октомври 2008

    *

      Октомври 15

      Деклариране и внасяне на данъка за предходното тримесечие по ЗКПО върху хазартната дейност с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.15 октомври 2008

    *

      Октомври 20

      Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 октомври 2008

    *

      Октомври 31

      Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО.31 октомври 2008

    *

      Октомври 31

      Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец септември.31 октомври 2008

    *

      Ноември 10

      Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 ноември 2008

    *

      Ноември 15

      Месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 ноември 2008
      (Първият работен ден след 15 ноември 2008г. е 17 ноември 2008г.)

    *

      Ноември 15

      Внасяне на данъка върху приходите за месец октомври от бюджетните предприятия.15 ноември 2008
      (Първият работен ден след 15 ноември 2008г. е 17 ноември 2008г.)

    *

      Ноември 15

      Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец октомври: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 ноември 2008
      (Първият работен ден след 15 ноември 2008г. е 17 ноември 2008г.)

    *

      Ноември 15

      Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец октомври.15 ноември 2008
      (Първият работен ден след 15 ноември 2008г. е 17 ноември 2008г.)

    *

      Ноември 20

      Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 ноември 2008

    *

      Ноември 30

      Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.30 ноември 2008
      (Първият работен ден след 30 ноември 2008г. е 1 декември 2008г.)

    *

      Ноември 30

      Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец октомври.30 ноември 2008
      (Първият работен ден след 30 ноември 2008г. е 1 декември 2008г.)

    *

      Декември 10

      Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.10 декември 2008

    *

      Декември 15

      Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец ноември: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.15 декември 2008

    *

      Декември 15

      Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15 декември 2008

    *

      Декември 15

      Внасяне на данъка върху приходите за месец ноември от бюджетните предприятия.15 декември 2008

    *

      Декември 15

      Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец ноември.15 декември 2008

    *

      Декември 20

      Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.20 декември 2008
      (Първият работен ден след 20 декември 2008г. е 22 декември 2008г.)

    *

      Декември 31

      Внасяне на данъците при източника по ЗКПО.31 декември 2008

    *

      Декември 31

      Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за упражняване на правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.31 декември 2008

    *

      Декември 31

      Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец ноември.31 декември 2008

Закон за местните данъци и такси

    *

      Февруари 29

      Подаване на декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31.12 на предходната година.29 февруари 2008

    *

      Април 30

      Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първото и второ тримесечие на 2008 г. Лицата, които до 30 април са заплатили пълния размер на окончателния годишен (патентен) данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.30 април 2008

    *

      Април 30

      Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък30 април 2008

    *

      Юни 30

      Първа и втора вноска на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2008 г. Лицата, които са предплатили в този срок данъка за цялата година, ползват отстъпка от 5 на сто.30 юни 2008

    *

      Юни 30

      Първа вноска на данъка върху превозните средства за 2008 г. Лицата, които са предплатили в този срок данъка за цялата година, ползват отстъпка от 5 на сто.30 юни 2008

    *

      Юли 31

      Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък за третото тримесечие на 2008 г.31 юли 2008

    *

      Септември 30

      Втора вноска на данъка върху превозните средства за 2007 г.30 септември 2008

    *

      Септември 30

      Трета вноска на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2008 г. от юридически и физически лица.30 септември 2008

    *

      Октомври 31

      Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвъртото тримесечие на 2008 г.31 октомври 2008

    *

      Ноември 30

      Четвърта вноска на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2008 г. от юридически и физически лица.30 ноември 2008
      (Първият работен ден след 30 ноември 2008г. е 1 декември 2008г.)

    *

      Декември 31

      Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през 2008 г., ако такова основание и ред са предвидени в наредбата по чл. 9 ЗМДТ на съответния общински съвет.31 декември 2008

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

    *

      Януари 10

      Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец декември 2007 г.10 януари 2008

    *

      Февруари 10

      Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец януари 2008 г.10 февруари 2008
      (Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

    *

      Март 10

      Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец февруари 2008 г.10 март 2008

    *

      Април 10

      Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец март 2008 г.10 април 2008

    *

      Май 10

      Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец април 2008 г.10 май 2008
      (Първият работен ден след 10 май 2008г. е 12 май 2008г.)

    *

      Юни 10

      Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец май 2008 г.10 юни 2008

    *

      Юли 10

      Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец юни 2008 г.10 юли 2008

    *

      Август 10

      Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец юли 2008 г.10 август 2008
      (Първият работен ден след 10 август 2008г. е 11 август 2008г.)

    *

      Септември 10

      Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец август 2008 г.10 септември 2008

    *

      Октомври 10

      Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец септември 2008 г.10 октомври 2008

    *

      Ноември 10

      Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец октомври 2008 г.10 ноември 2008

    *

      Декември 10

      Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец ноември 2008 г.10 декември 2008

Кодекс за социално осигуряване

    *

      Януари 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Декември 2007 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения10 януари 2008

    *

      Януари 10

      Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Декември 2007 г.10 януари 2008

    *

      Януари 31

      Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Януари 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 януари 2008

    *

      Февруари 10

      Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Януари 2008 г.10 февруари 2008
      (Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

    *

      Февруари 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Януари 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения10 февруари 2008
      (Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

    *

      Февруари 29

      Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Февруари 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец29 февруари 2008

    *

      Март 10

      Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Февруари 2008 г.10 март 2008

    *

      Март 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Февруари 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения10 март 2008

    *

      Март 31

      Внасяне на дължимите за 2007 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители, които извършват единствено земеделска дейност и се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.31 март 2008

    *

      Март 31

      Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Март 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 март 2008

    *

      Април 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Март 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения10 април 2008

    *

      Април 10

      Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Март 2008 г.10 април 2008

    *

      Април 30

      Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Април 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец30 април 2008

    *

      Април 30

      Внасяне на окончателната осигурителна вноска за 2007 г. от самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.30 април 2008

    *

      Май 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Април 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения10 май 2008
      (Първият работен ден след 10 май 2008г. е 12 май 2008г.)

    *

      Май 10

      Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Април 2008 г.10 май 2008
      (Първият работен ден след 10 май 2008г. е 12 май 2008г.)

    *

      Май 31

      Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Май 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 май 2008
      (Първият работен ден след 31 май 2008г. е 2 юни 2008г.)

    *

      Юни 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Май 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения10 юни 2008

    *

      Юни 10

      Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Май 2008 г.10 юни 2008

    *

      Юни 30

      Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Юни 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец30 юни 2008

    *

      Юли 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Юни 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения10 юли 2008

    *

      Юли 10

      Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Юни 2008 г.10 юли 2008

    *

      Юли 31

      Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Юли 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 юли 2008

    *

      Август 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Юли 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения10 август 2008
      (Първият работен ден след 10 август 2008г. е 11 август 2008г.)

    *

      Август 10

      Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Юли 2008 г.10 август 2008
      (Първият работен ден след 10 август 2008г. е 11 август 2008г.)

    *

      Август 31

      Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Август 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 август 2008
      (Първият работен ден след 31 август 2008г. е 1 септември 2008г.)

    *

      Септември 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Август 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения10 септември 2008

    *

      Септември 10

      Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Август 2008 г.10 септември 2008

    *

      Септември 30

      Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Септември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец30 септември 2008

    *

      Октомври 10

      Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Септември 2008 г.

      10 октомври 2008

    *

      Октомври 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Септември 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения10 октомври 2008

    *

      Октомври 31

      Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Октомври 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 октомври 2008

    *

      Ноември 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Октомври 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения10 ноември 2008

    *

      Ноември 10

      Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Октомври 2008 г.10 ноември 2008

    *

      Ноември 30

      Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Ноември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец
      30 ноември 2008
      (Първият работен ден след 30 ноември 2008г. е 1 декември 2008г.)

    *

      Декември 10

      Внасяне от възложителя на дължимите за Ноември 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения10 декември 2008

    *

      Декември 10

      Внасяне на дължимите авансови вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Ноември 2008 г.10 декември 2008

    *

      Декември 31

      Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени през месец Декември 2008 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец31 декември 2008

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина

    *

      Януари 10

      Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Декември 2007 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство10 януари 2008

    *

      Януари 10

      Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Декември 2007 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи10 януари 2008

    *

      Януари 10

      Внасяне на отнасящите се за месец Декември 2007 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:
      - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
      - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
      10 януари 2008

    *

      Януари 31

      Подаване на декларация от самоосигуряващите се лица за промяна на видът на осигуряването за 2008 година31 януари 2008

    *

      Февруари 10

      Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Януари 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи10 февруари 2008
      (Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

    *

      Февруари 10

      Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Януари 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство10 февруари 2008
      (Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

    *

      Февруари 10

      Внасяне на отнасящите се за месец Януари 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:
      - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
      - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
      10 февруари 2008
      (Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

    *

      Март 10

      Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Февруари 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство10 март 2008

    *

      Март 10

      Внасяне на отнасящите се за месец Февруари 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:
      - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
      - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
      10 март 2008

    *

      Март 10

      Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Февруари 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи10 март 2008

    *

      Април 10

      Внасяне на отнасящите се за месец Март 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:
      - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
      - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
      10 април 2008

    *

      Април 10

      Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Март 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи10 април 2008

    *

      Април 10

      Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Март 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство10 април 2008

    *

      Май 10

      Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Април 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи10 май 2008
      (Първият работен ден след 10 май 2008г. е 12 май 2008г.)

    *

      Май 10

      Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Април 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство10 май 2008
      (Първият работен ден след 10 май 2008г. е 12 май 2008г.)

    *

      Май 10

      Внасяне на отнасящите се за месец Април 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:
      - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
      - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
      10 май 2008
      (Първият работен ден след 10 май 2008г. е 12 май 2008г.)

    *

      Юни 10

      Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Май 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи10 юни 2008

    *

      Юни 10

      Внасяне на отнасящите се за месец Май 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:
      - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
      - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
      10 юни 2008

    *

      Юни 10

      Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Май 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство10 юни 2008

    *

      Юли 10

      Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Юни 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство10 юли 2008

    *

      Юли 10

      Внасяне на отнасящите се за месец Юни 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:
      - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
      - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
      10 юли 2008

    *

      Юли 10

      Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Юни 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи10 юли 2008

    *

      Август 10

      Внасяне на отнасящите се за месец Юли 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:
      - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
      - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
      10 август 2008
      (Първият работен ден след 10 август 2008г. е 11 август 2008г.)

    *

      Август 10

      Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Юли 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи10 август 2008
      (Първият работен ден след 10 август 2008г. е 11 август 2008г.)

    *

      Август 10

      Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Юли 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство10 август 2008
      (Първият работен ден след 10 август 2008г. е 11 август 2008г.)

    *

      Септември 10

      Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Август 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи10 септември 2008

    *

      Септември 10

      Внасяне на отнасящите се за месец Август 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:
      - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
      - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
      10 септември 2008

    *

      Септември 10

      Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Август 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство10 септември 2008

    *

      Октомври 10

      Внасяне на отнасящите се за месец Септември 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:
      - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
      - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
      10 октомври 2008

    *

      Октомври 10

      Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Септември 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство10 октомври 2008

    *

      Октомври 10

      Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Септември 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи10 октомври 2008

    *

      Ноември 10

      Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Октомври 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи10 ноември 2008

    *

      Ноември 10

      Внасяне на отнасящите се за месец Октомври 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:
      - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
      - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
      10 ноември 2008

    *

      Ноември 10

      Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Октомври 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство10 ноември 2008

    *

      Декември 10

      Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Ноември 2008 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство10 декември 2008

    *

      Декември 10

      Внасяне на отнасящите се за месец Ноември 2008 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:
      - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
      - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
      10 декември 2008

    *

      Декември 10

      Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Ноември 2008 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи10 декември 2008

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

    *

      Януари 10

      Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Декември 2007 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет10 януари 2008

    *

      Януари 20

      Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Декември 2007 г.

      20 януари 2008
      (Първият работен ден след 20 януари 2008г. е 21 януари 2008г.)

    *

      Януари 31

      Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Януари 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”31 януари 2008

    *

      Февруари 10

      Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Януари 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет10 февруари 2008
      (Първият работен ден след 10 февруари 2008г. е 11 февруари 2008г.)

    *

      Февруари 20

      Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт и които са избрали да подават еднократно декларация образец № 120 февруари 2008

    *

      Февруари 20

      Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Януари 2008 г.20 февруари 2008

    *

      Февруари 29

      Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Февруари 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”29 февруари 2008

    *

      Март 10

      Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Февруари 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет10 март 2008

    *

      Март 20

      Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Февруари 2008 г.20 март 2008

    *

      Март 31

      Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Март 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”31 март 2008

    *

      Април 10

      Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Март 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет10 април 2008

    *

      Април 20

      Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Март 2008 г.20 април 2008
      (Първият работен ден след 20 април 2008г. е 21 април 2008г.)

    *

      Април 30

      Подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимите за 2007 г. вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване30 април 2008

    *

      Април 30

      Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Април 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”30 април 2008

    *

      Май 10

      Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Април 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет10 май 2008
      (Първият работен ден след 10 май 2008г. е 12 май 2008г.)

    *

      Май 20

      Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Април 2008 г.20 май 2008

    *

      Май 30

      Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Май 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”30 май 2008

    *

      Юни 10

      Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Май 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет10 юни 2008

    *

      Юни 20

      Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Май 2008 г.20 юни 2008

    *

      Юни 30

      Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Юни 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”30 юни 2008

    *

      Юли 10

      Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Юни 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет10 юли 2008

    *

      Юли 20

      Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Юни 2008 г.20 юли 2008
      (Първият работен ден след 20 юли 2008г. е 21 юли 2008г.)

    *

      Юли 31

      Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Юли 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”31 юли 2008

    *

      Август 10

      Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Юли 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет10 август 2008
      (Първият работен ден след 10 август 2008г. е 11 август 2008г.)

    *

      Август 20

      Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Юли 2008 г.20 август 2008

    *

      Август 29

      Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Август 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”29 август 2008

    *

      Септември 20

      Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Август 2008 г.20 септември 2008
      (Първият работен ден след 20 септември 2008г. е 22 септември 2008г.)

    *

      Септември 30

      Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Септември 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”30 септември 2008

    *

      Септември 30

      Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Август 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет30 септември 2008

    *

      Октомври 10

      Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Септември 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет10 октомври 2008

    *

      Октомври 20

      Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Септември 2008 г.20 октомври 2008

    *

      Октомври 31

      Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Октомври 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”31 октомври 2008

    *

      Ноември 10

      Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Октомври 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет10 ноември 2008

    *

      Ноември 20

      Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Октомври 2008 г.20 ноември 2008

    *

      Ноември 28

      Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Ноември 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”28 ноември 2008

    *

      Декември 10

      Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Ноември 2008 г. от осигурителите и организациите за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет10 декември 2008

    *

      Декември 20

      Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Ноември 2008 г.20 декември 2008
      (Първият работен ден след 20 декември 2008г. е 22 декември 2008г.)

    *

      Декември 31

      Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Декември 2008 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС”31 декември 2008

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

    *

      Януари 15

      Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, кражба, унищожаване на фискалното устройство през месец декември 2007г.15 януари 2008

    *

      Януари 15

      Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец декември 2007г.15 януари 2008

    *

      Февруари 15

      Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец януари15 февруари 2008

    *

      Февруари 15

      Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец януари15 февруари 2008

    *

      Март 15

      Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец февруари15 март 2008
      (Първият работен ден след 15 март 2008г. е 17 март 2008г.)

    *

      Март 15

      Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец февруари15 март 2008
      (Първият работен ден след 15 март 2008г. е 17 март 2008г.)

    *

      Април 15

      Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец март15 април 2008

    *

      Април 15

      Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец март15 април 2008

    *

      Май 15

      Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец април15 май 2008

    *

      Май 15

      Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец април15 май 2008

    *

      Юни 15

      Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец май15 юни 2008
      (Първият работен ден след 15 юни 2008г. е 16 юни 2008г.)

    *

      Юни 15

      Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец май15 юни 2008
      (Първият работен ден след 15 юни 2008г. е 16 юни 2008г.)

    *

      Юли 15

      Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юни15 юли 2008

    *

      Юли 15

      Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец юни15 юли 2008

    *

      Август 15

      Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец юли15 август 2008

    *

      Август 15

      Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юли15 август 2008

    *

      Септември 15

      Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец август15 септември 2008

    *

      Септември 15

      Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец август15 септември 2008

    *

      Октомври 15

      Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец септември15 октомври 2008

    *

      Октомври 15

      Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец септември15 октомври 2008

    *

      Ноември 15

      Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец октомври15 ноември 2008
      (Първият работен ден след 15 ноември 2008г. е 17 ноември 2008г.)

    *

      Ноември 15

      Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец октомври15 ноември 2008
      (Първият работен ден след 15 ноември 2008г. е 17 ноември 2008г.)

    *

      Декември 15

      Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец ноември15 декември 2008

    *

      Декември 15

      Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец ноември15 декември 2008

източник НАП - www.nap.bg
 

Реклама