Последно променен на Неделя, 02 Януари 2011 13:57

Актуални Кодове за вид плащане

От 1 януари 2011 г. влизат в сила следните промени:

....закрива се съществуващата сметка на ТД на НАП – София – офис „Оборище” за събиране на глобите, наложени от органите на КАТ с IBAN BG26BUIB98888193945000 и свързаните с нея кодове за вид плащане 115091 и 115092.

....открива се нов код за вид плащане към сметките на НАП за републикански данъци – код 11 21 00  „Данък върху застрахователните премии”.

 

Реклама