Фитнес за мъже

Дизахаридите представляват вид олигозахариди. Те могат да се разгледат като производни на две различни или еднакви по състав монозахаридни молекули при отделянето на една молекула вода. а природните дизахариди са изградени изцяло от хексози.

Дизахариди от малтозов тип:

Малтоза
Получена е от две молекули  алфа глюкоза, което ще рече, че тя е редуктивен дизахарид т.е. с една свободна гликозидна група. Нейната молекула е изградена от две Д – глюкозни молекули.

Продължава...
 

Медта е много важен елемент за човешкият организъм, който съдържа около 75 мг мед. Тя е компонент, който обединява доста ензими като цитохром оксидаза C, церулоплазмин и фероксидаза. Освен, че е кофактор тя ги и активира. Как? Цитохром C оксидаза е ензим, който прави електронния транспорт, който е много необходим за синтеза на меланиновите пигменти на кожата и косата. Лизилоксидаза е ензим, който прави напречните мостчета в съединителната тъкан.

Медта е много важна за усвояването на желязото и за фосфолипидния синтез.

Продължава...
 

Селенът е много важен елемент за човешкият организъм. Той е съставна част на ензима глутатион пероксидаза в еритроцитите. Той има функции на мощен антиоксидант, намалявайки водородния прекис и пероксидите на липидите. А това прави защитени клетъчни мембрани от вредното действие на пероксидацията.
Освен това селенът е съставка на доста протеини от много важно значение за организма като хемоглобина, цитохром С и миозин, но все още не е известно какво всъщност е точното му значение. Той освен това е важен част в метаболизма на тежките метали.

Продължава...
 


Страница 10 от 58
Съветите на Арнолд Тренирайте изоставащата мускулна група веднага след почивния ден...
Тайната на големия гръден кош Джин Моуз Изумен съм как в тези модерни времена, в които културизмът ...
Биологичните стойности на протеина и протеиновите комбинации От Стефан Хартл Сигурно сте чували, че всички протеини не са еднакви....

Реклама