Според нас е важно всички трениращи мъже (независимо какъв спорт) да се запознаят чисто научно с мускулната тъкан – функции, какво представлява, какви видове има, какво й е действието и т.н. Всеки един спортуващ мъж трябва да е на ясно с механизма на мускулът му и как той работи.
В човешкото тяло има над 640 мускула. Мускулната тъкан е образувана от силно удължени клетки - мускулни влакна. Миофибрилата е основната функционална единица и е изградена от съкратителни белтъци — актин и миозин. Основната функция на мускулната тъкан е двигателната, която осигурява възбудимостта, проводимостта и съкратимостта.
Възбудимост - това е свойството на клетката да премине от състояние на покой в активно състояние под действие на дразнители.
Проводимост - способността на клетката да предава възбуждането като нервен импулс по дължината си.

Съкратимост - способността на мускулната клетка да намалява дължината си.
Произхода на мускулната тъкан е от мезодермата.

Има няколко вида мускулна тъкан:

Напречно набраздена мускулна тъкан - има дълги многоядрени клетки, като ядрата са разположени в периферията на клетките, под клетъчната мембрана. При наблюдение с микроскоп на напречно набраздената мускулна тъкан клетките имат тъмни и светли ивици, което се дължи на миофибрилите, откъдето е получила и името си. Тези мускулни влакна изграждат скелетните мускули и извършват бързи и мощни съкращения с кратък период на почивка, затова се изморяват лесно. Съкращават се волево под действието на импулси, идващи от кората на главния мозък. Заема 40% от масата на тялото.

Гладка мускулна тъкан - изградена е от вретеновидни клетки с едно ядро, разположено в центъра. Миофибрилите трудно се различават с микроскоп, затова и е наречена така. Извършва бавни ритмични съкращения без признаци на умора и за разлика от напречно набраздената, се контролира от вегетативната нервна система. Изгражда стените на храносмилателната, отделителната, дихателната система и на кръвоносните съдове.

Сърдечна мускулна тъкан - изградена е от клетки, които в краищата си се разклоняват. Клетките ѝ се свързват чрез междуклетъчни дискове. Извършва бързи и ритмични съкращения с дълъг период на почивка, затова и не се изморява. За нея е характерно свойството автоматия - способността да генерира импулси без въздействие отвън, но се влияе и от вегетативната нервна система. Изгражда само сърцето.
Видове мускулна тъкан:

Скелетна - образувана от влакна, които погледнати под микроскоп изглеждат напречно набраздени. Изгражда мускулите на туловището, крайниците и главата. Чрез съкращението ѝ се осъществява предвижването на тялото в пространството. Съкращенията на напречно набраздената мускулна тъкан са волеви - настъпват по желание на човека.

Гладка - състои се от къси, гладки влакна, които не са напречно набраздени а гладки, погледнати през микроскоп. Изгражда кухите вътрешни органи- стомах, черва, кръвоносни съдове и др. От съкращението ѝ зависят жизненоважни процеси като дишането, кръвообращението и храносмилането. Съкращението на гладката мускулна тъкан е неволево - Не се извършва по желанието на човека.

Сърдечна -образувана е от влакна, които са по-къси от тези, които образуват скелетната мускулна тъкан и погледнати под микроскоп те изглеждат напречно набраздени. Между клетките има специални дискове, по които се предава сигнала за съкращение. Сърдечната мускулна тъкан изгражда мускулите на сърцето. Съкращенията са жизнено важни за човека и са неволеви.
 

От функционална гледна точка мускулите се разделят на няколко вида в зависимост от движението, което предизвикват. Така те могат да бъдат сгъвачи, разгъвачи, привеждачи, отвеждачи и т.н. Когато мускулите са свързани пряко с изпълнението на дадено движение, се наричат синергисти. Мускулите, участващи в противоположното движение, са антагонисти.

 
Тирозин Тирозин - Хранителна добавка използвана от организма за синтез на...
Искате ли коремните ви мускули да са като на гръцка статуя От векове, идеалното мъжко тяло е представяно от гръцките идеални, и...
Тренировка за бицепс. Маса и релеф Тренировка за маса за бицепс. Серии и упражнения Сгъване с щанга за...

Реклама