Скотовата тренировка на Рони Колман

Сгъване с щанга 4 х 8 – 12
Редуване с дъмбели от седеж 3 х 8 – 12
Скотово сгъване с EZ лост 3 х 8 – 12
Сгъване с макара от стоеж 4 х 8 – 12

Скотови правила:
Не използвайте помощ от тялото.
Не използвайте инерция, засилване от долу или рязко дърпане нагоре.
Не сгъвайте до пълно разгъване.
Не се подпирайте на лакътя.
Нагласете рамото точно на върха на подложката.
Използвайте постепенна и плавна контракция.
Влагайте максимална мощ във всяко повторение.
Правете силови негативни повторения.
Включвайте различни видове скотови сгъвания.
Правете тези упражнения веднъж седмично.

 

Реклама