Калорията е количеството енергия, необходимо за повишаване температурата на 1 г вода от 14 до 15 °С. Човешкото тяло има нужда от енергия. Първата и най--наложителна нужда е да поддържа температура 37 °С. Но когато започне да прави нещо - да се движи, да издава звуци, се явява допълнителна нужда от енергия. А за да може човешкото тяло да осъществява основни жизнени дейности, се изисква още енергия. Всекидневните енергийни нужди варират в зависимост от индивидуалните особености, от възрастта и пола.
Ако енергийните нужди на даден индивид са 2500 калории дневно, а той приема само 2000, се явява недостиг от 500 калории. За да преодолее недостига, организмът ще вземе съответно количество енергия от мастните си депа, което ще предизвика загуба на тегло. Но ако индивидът поглъща дневно 3500 калории, а има нужда само от 2500, се появява излишък от 1000 калории, който автоматично се складира под формата на мастни депа. Това е сама теорията, но в действителност резултатите са други.
Първо трябва да разберем защо човек не отслабва, намалявайки калорийния си прием. Загуба на тегло действително се получава, но тя е нетрайна.

Д-р Нюбърг и д-р Джонстън първи са предложили теориата за калорийте и са били убедени в правотата си, но са се излъгали тъкмо защото не са водили наблюденията си достатъчно дълго време.

Да си представим, че един индивид има нужда от 2500 калории дневно и че дълго време е приемал именно толкова. Ако калорийната доза в един момент спадне на 2000, съответно количество мазнини от мастните депа ще бъде изразходвано и ще има загуба на тегло. Но ако дневният прием се установи трайно на 2000 калории, организмът бързо ще приспособи енергийните си нужди към нивото на захранване и ще консумира само 2000 калории. Следователно в скоро време ще престане да губи тегло. И подтикван от инстинкта за самосъхранение, ще направи още нещо - ще започне да трупа резерви. Тъй като дневният прием продължава да бъде само 2000 калории, той ще се изхитри да изразходва например по 1700 и ще складира останалите 300 в мастни депа.
Стигаме до резултат, противоположен на предпоставения. Парадоксално, но факт - ядейки по-малко, индивидът прогресивно пълнее. Това е така, защото човешкият организъм, воден от инстинкта за самосъхранение, реагира като кучето, което заравя неизядения кокал, а му се иска целия да го изглозга - то просто си прави резерви за момента, когато ще изгладнее.

В действителност неконтролираният нискокалоричен режим при всички случаи дава резултати. Лишаването от храна, на което е основан, довежда задължително до отслабване. Само че резултатът е нетраен, човек си връща теглото и често пъти напълнява още повече.

Но от практиката е известно, че колкото по-често човек се подлага на неконтролирана нискокалорична диета, толкова повече намалява ефективността, началното тегло не само сe възвръща, но и се натрупват допълнителни резерви.

Разходът на енергия за жизнените процеси и мускулната дейност е основен критерий за определяне потребностите на човешкия организъм от нутриенти (белтъчини, мазнини, въглехидрати, минерали, витамини) за едно денонощие.
Изразходваната от организма енергия се покрива със съответстваща по количество и качество храна. Чрез измерване с една и съща мерна единица величината на изразходваната енергия и количеството на приетата за нейното покритие храна се определя енергийният баланс на организма.
Оползотворяването на хранителните вещества за нуждите на организма и задоволяването на неговите потребности от градивни и енергийни съединения представляват сложен комплекс от биохимични процеси, които се извършват при обмяната на веществата. При тази обмяна се освобождава химична енергия като 50% от нея се акумулира в макроенергийни съединения и образува т.н. "енергиен фонд" на организма. Почти половината от цялата химична енергия, освободена при обменните процеси, преминава в топлина, която се губи. Измерването на изразходваната от организма енергия и енергетична стойност на храната се извършва в мерните единици джаули или калории.

Коефицентите на тези единици са:
1 грам белтъчини = 17 KJ (4 KCal);
1 грам мазнини = 38 KJ (9 KCal);
1 грам въглехидрати = 17 KJ (4 KCal),
като 1 KCal = 4,1864 KJ.

Когато калорийното съдържание на приетата храна е по-малко от освободената енергия, енергийният баланс е негативен, т.е. използват се ендогенните запаси. Гликогенът, телесните белтъци и мазнини се катаболизират и човек отслабва (намалява теглото си).
Ако калорийната стойност на приетата храна надхвърля енергийните загуби от топлина и работа, и храната е добре смляна и резорбирана - балансът е положителен, т.е. енергията се складира и човек увеличава своето тегло. Положителният енергиен баланс е рисков фактор за развитие на атеросклероза, хипертония, сърдечен инфаркт, захарен диабет, подагра и други ззаболявания.
Върху основната обмяна на хранителни вещества в организма оказват влияние централната нервна система, ендокринната система, възрастта на индивида и неговия пол, стресовите състояния, различните видове заболявания.
Влияние върху енергоразхода може да бъде регулирано от човека и то се обуславя от интензивността на извършената мускулна работа и варира за 1 час на килограм телесна маса от 6,276 до 41,840 килоджаула (или от 1,5 до 10 килокалории, а понякога и повече - при активно спортуване или тежка физическа работа).

При определяне на физиологичните потребности на човешкия организъм от хранителни вещества и енергия за различните възрастови и професионални групи се прилагат различни физиологични норми за хранене. Тези норми се диференцират по показателите възраст, пол, телесна маса, интензивност на физическия труд и др. / specializingfoods.com

 
Факти за натрия Всеки билдер се старае да приема колкото може по-малко натрий, тъй като...
Минералите Ако е лишен от необходимите минерали, организмът ни не може цялостно...
Петте съвършени яденета за закуска Закуската събужда метаболизма ви и му казва да гори мазнините, което...

Реклама