Полисомнограма

Някои видове нарушения на съня изискват полисомнограма за правилна диагноза, която се прави с полисомнограф.

Какво представлява полисомнограмата?

Полисомнограмата (PSG) е тест, който има много компоненти, прави се от полисомнограф, който записва физическата активност чрез електронни устройства, докато пациентът спи. Процесът може да се извършва през деня, но някои тестове изискват пациентът да остане в лаборатория за през нощта. Данните, събрани по време на проучването се използват да се определи дали е налице нарушение на съня или не.

Съществуват четири вида полисомнограми:

* Диагностика за една нощ, която предоставя възможността на техниците за наблюдение на пациента по време на сън. Оценката може да доведе до диагноза в някои случаи, но много пациенти трябва да преминат през още една полисомнограма.

* Множество тестове на латентността на съня (MSLT). Измерва умореността на пациента през деня. Нарколепсията може да бъде открита чрез множество тестове за латентността на съня. MSLT обикновено се провежда през нощният сън.

* Две полисомнограми за две нощи на пациента. Оценката от двете може да определи дали е на лице сънна апнея. Ако случаят е такъв, пациентът трябва да се върне за още една мониторинг сесия, за да се установи на какъв етап е сънната апнея.

* Една полисомнограмна нощ може да се наложи изследване, ако пациентът има тежка сънна апнея или някои пациенти с умерена степен на такава. И се изследват нивата на CPAP, налягането въздух, което може да облекчи дихателните проблеми.

Полисомнографско оборудване

Пациентите се прикрепят към оборудване по време на сънното проучване. Устройствата са важни за събиране на данните за физическата активност, докато пациентът спи. Физическата активност, измерена по време на теста включва:

* Дишането - Тестовете определящи състоянието на дишането – плитко, слабо, спиращо за секунди или нормално

* Хъркането - Тестът измерва честотата, обема и вибрациите, които причиняват тези звуци.

* Сърдечната дейност - ритъма на сърцето и кръвното налягане се наблюдават по време на теста за съня.

* Позициониране на тялото по време на сън - прави се видео запис на участника в изследването как движи тялото си по време на сън.

* Движения - Устройството измерва мускулната активност, която не може да се хване с просто око, като например гърчове, леки движения на крака и скърцане със зъби.

* Мозъчната дейност - основна част на полисомнографа е да следи мозъчните вълни, с акцент върху продължителността и броя им по време на сън: алфа, тета и делта.

 
Изтръпване на ръцете по време на сън На всички ни се е случвало да се събудим с изтръпнали ръце – онова т....
Хлороформ за съня Имаше периоди в историята, когато хлороформа за сън и като упойка са...
Скала на сънливостта Скалата на сънливостта е самостоятелно приложен въпросник, използван...

Още хороскопи

Реклама