Скала на сънливостта

Скалата на сънливостта е самостоятелно приложен въпросник, използван за измерване на сънливостта през деня. Този въпросник помага при диагностициране на нарушения на съня. Тази скала е въведена през 1991 г. от д-р Джон Мъри в Австралия, скалата предоставя съответната диагностична оценка въз основа на отговорите на осем въпроса. Тя се използва широко по целия свят от лекари, специалисти по съня и професионалисти при психическото здраве на човека.

Какво представлява скалата на сънливостта?
Скалата е субективно измерване на сънливостта, или начина, по който засяга всекидневния живот. А резултатът е 18 или повече точки  се счита, че индивида е  много сънлив през деня.
Целият тест отнема по-малко от пет минути.
Предимства пред други сънни тестове е, че този вид тест е много точен и полезен инструмент за диагностициране на нарушенията на съня.
Скала на сънливостта Скалата е:
* Евтина да се използва
* Може да се приложи към едно лице или към голяма група
* Въпреки, че е субективна, тя е надежден показател за сънливостта през деня
* Прави разлика между сънливост и умора
* Въпросите са прости и са основани на ситуации от ежедневието

От отговорите на въпросите можете да изчислите вашето ниво на сънливост през деня. Отговаряте на въпросите, в зависимост от това колко е вероятно да заспите по време на дадена дейност, а не за това колко уморени или сънливи ви кара да се чувствате опредена дейност или занимание.
Дава се оценка на всеки въпрос от 0 до 3 точки, като:
0 = никога няма да заспя
1 = малък шанс за заспиване
2 = умерен шанс за заспиване
3 = високо шанс за заспиване

Примерна скала

Дейност

Точки

Четете на тихо място

 

Гледате телевизия

 

Седите на тихо обществено място

 

Возите се в кола за 1 час без прекъсване

 

Легнало положение за почивка в следобедните часове

 

Седите и говорите с приятел

 

Сядате на тихо място след обяд

 

Чакате в колата при задръствания

 

Скала на сънливосттаПриложени
Общите резултати могат да помогнат при диагностицирането на нарушения в съня и предлагат улики в каузата на прекомерната сънливост през деня. Резултати между 0 и 9 са средните резултати сред изследваните хора. Обикновено резултатите в този диапазон, не води до други симптоми. Но между 10 и 24 могат да покажат наличието на нарушение на съня, което изисква допълнителна оценка и лечение от специалист.
Всеки, който страда от нарушения на съня, като обструктивна сънна апнея, хъркане, нарколепсия, безсъние, хиперсомния, или периодично разстройство обикновено получават значително по-голям общ брой точки от някой, без такива нарушения.  Въз основа на резултатите дадени на конкретните въпроси, както и общото равнище на сънливост, вашият лекар може ви назначи допълнителни тестове за да се изключат или диагностицират  различни проблеми със съня.

Скалата не дава окончателна диагноза за нарушение на съня. Въпреки това, когато се използва в комбинация с други средства, скалата може да ви предупреди, че имате нездравословен сън и предлага полезна информация на вашият лекар, която той може да използва при дефиниране на диагнозата.

 
Централна сънна апнея Централната сънна апнея е състояние, при които мозъкът не успява да...
Изтръпване на ръцете по време на сън На всички ни се е случвало да се събудим с изтръпнали ръце – онова т....
Жените имат нужда от 20 минути повече сън През деня жените извършват повече дейности наведнъж , поради което ...

Още хороскопи

Реклама