Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


Нумерологията е неразделна част от астрологията от древността. Това е вид проучване на цифри и техните съчетания и взаимодействието им в живота на съответния човек, ситуация, събитие и т.н. Хората са номерирани от раждането до смъртта си. Правилно е да се каже, че света се основава на силата на числата. Това важи и за бизнеса. От финансовите прогнози до краха на един бизнес. Нумерологията дава най – добрата бизнес оферта за вашия бизнес, а също и най-идеална дата за започване на бизнес или за сключване на сделка. Тази наука е датира от дълбока древност. Всяко число носи своята честота на вълната. И когато тези вълни не се вливат в хармония се получава бедствие или поне лош край за нещо. Когато една буква или цифра се повтаря повече от веднъж във вашето име или дата на раждане, енергията на тези букви и цифри са по-интензивни към добро.

Когато започнете нов бизнес и искате да бъдете сигурни, че той е съвместим с личният ви живот тогава нумерологията ви се притича на помощ.
Числа са тези, които могат да помогнат на бизнесмените да прогнозират бъдещи печалби, загуби, анализиране на инвестиции и определяне на потенциала на самият бизнес.

Понякога печалбата е само въпрос на анализ на номера. Ако искате да успеете по име нумерологията гарантира това. Тя е ви даде печелившите числа, име и търговско наименование на бизнесът ви предварително. А вие само трябва да изберете какъв бизнес ще правите и дали той е подходящ за вас. Рождената ви дата показва и линиите бизнес, които ви подхождат. Вашите предимства ще бъдат огромни, ако името на фирмата ви би привлякла потенциални клиенти, успешни условия и отлични резултати. Всяка буква, всяка цифра вибрира в определена честота. Използвайки астрологически, нумерологични и математически знания вашият бизнес би цъфтял неконтролируемо в унисон разбира се с качествата ви на бизнесмен. Има и други клонове на бизнес нумерологията, която ще ви позволи да знаете предварително дали фирмата ви би просъществувала във времето или би се сгромолясала скоростно. Това лесно може да бъде едно от най-добрите решения, което някога сте правели – да се опрете на бизнес нумерологията, която да предначертае или поне да загатне вашият бизнес път за в бъдеще.

Нумерологията може да се използва като текуща услуга в рамките на вашата организация. Нумерология подкрепя личностното израстване и развитие на всеки индивид, и предлага по-голямо разбиране. Тя бързо се превръща в ценен инструмент по целия свят, за да помага на хората да разберат техния личен и професионален път в живота.

Търговски наименования и графики определят успеха или провала на бизнеса, най-добрата дата за регистрация на фирмата, наемане на служители, избор на пазар, бизнес съдружници, инвеститори и резултати. Нумерологията ви дава право да направите кариера и да вземате бизнес решения на базата на информираност и яснота. Бизнес нумерологията е силно използван инструмент, който ръководи бизнес делата обективно и конструктивно.

я е като прогнозата за времето, показва ви ясната картина. Нумерология осигурява логична информация при определяне на основните бизнес тенденции. Точно както сезоните са предвидими, така и за основните бизнес тенденции се използва корелативна статистика

 

Още хороскопи

Реклама