Има 7 чакри:

I чакра:Муладхара
Първата чакра е разположена под сакралната кост, в която се намира Кундалини. Основният аспект на тази чакра е невинността. Невинността е качество, благодарение на което изпитваме чиста, детска радост, неограничена от предразсъдъци и обусловености. Тя ни дава достойнство, равновесие и усет за посока и цел в живота. Тя не е нищо друго освен простота, чистота и радост. Тя е вътрешната мъдрост, която неизменно съпътства малките деца и която при възрастните често бива забулена от облаците на съвременния живот. Въпреки всичко, това качество е вечно и не може да бъде разрушено.
Основни функции на първата чакра: оцеляване, сила, утвърждаване на жизнената енергия, прочистване
Свързани органи: дебело черво и ректум
Свързани жлези: надбъбречната жлеза
Основен съответстващ нервен център: опашно-сакралният сплит

II чакра:Свадистхана
Втората чакра е центърът на творчеството и на чистото познание. Тя ни свързва с вътрешния извор на вдъхновение и ни позволява да усетим красотата около нас. Чистото познание, което тя ни дава, не идва от ума. То е директно усещане на реалността. По вибрациите върху дланите на ръцете си например ние можем да установим кои от фините ни центрове са блокирани. Това е чакрата на чистото, добро внимание и силата на концентрацията. На физическо ниво тя се грижи за черния дроб, за бъбреците и за долната част на стомаха. Когато ние мислим прекалено много, този център се изтощава енергийно и излиза от равновесие. Тогава развиваме болести като диабет и левкемия.
Основни функции на втората чакра: творчество, създаване на потомство, сексуална функция, повишаване на жизнения тонус
Свързани органи: дебело черво, пикочен мехур, бъбре­ците и половите органи
Свързани жлези: половите жлези
Основен съответстващ нервен център: простатният сплит (при мъжете), утеровагиналният сплит (при жените)

III чакра: Набхи и Войд
Третата чакра ни дава чувство за пълно удовлетворение и вътрешен мир. Тя е центърът, който ни прави спокойни и щедри, а също така поддържа нашето духовно израстване. Намира се в областта на слънчевия сплит. Когато бъде озарена от Кундалини, тя се проявява като праведност и вътрешно чувство за морал, а също ни дава и абсолютно равновесие на всички нива в нашия живот.
Основни функции на третата чакра: воля, индивиду­ална сила, храносмилане и усвояване на хранителните вещества
Свързани органи: черен дроб, далак, стомахът и тънките черва
Свързани жлези: панкреасът
Основен съответстващ нервен център: слънчевият сплит

Войдът е областта около втората и третата чакра. В него е заложен принципът на духовното водачество (на гуру). В много духовни традиции той е известен като “океанът на илюзиите”, който може да бъде прекосен единствено с помощта на духовен учител. Когато Кундалини се събуди и пресече Войда, този принцип на духовното водачество се установява в нас. Шри Матаджи казва, че в Сахаджа Йога човек става свой собствен гуру, свой собствен водач, тъй като всеки може да усеща сам по пръстите на ръцете си всички проблеми във фината система и има силите да ги отстрани чрез Кундалини. Изчистването и установяването на Войда ни помага да се освободим от нашите лоши навици, от леността, от грубите обвързаности и от всичко, което ни заробва по един или друг начин. Ние ставаме свой собствен господар. Следването на фалшиви гуру, които се интересуват най-вече от парите ни и от това как да спечелят повече влияние и власт, може да увреди сериозно Войда. След Себереализацията обаче всичко може да бъде излекувано чрез пречистващата сила на Кундалини.

IV чакра: Анахат
Четвъртата чакра е чакрата на сърцето. В нея обитава нашият Дух, нашето истинско Себе, което е чисто и незасегнато от нищо, като блестящ диамант, скрит вътре в нас и наблюдаващ нашите действия. След Себереализацията вниманието ни за пръв път се свързва с нашия Дух и ние постепенно осъзнаваме това. Себереализация е себеосъзнаване или осъзнаване на истинската ни същност, т.е. на нашия Дух. Ние се отърсваме от фалшивото отъждествяване с нашето его и обусловеностите, натрупани при миналите ни преживявания. Започваме да се идентифицираме единствено с истинската си същност.

На физическо ниво тази чакра се грижи за сърцето и белите дробове. Ако тя бъде сериозно блокирана, можем да развием астма или различни сърдечни заболявания. Именно от сърцето идват обичта и състраданието. Това е чакрата, която ни дава и чувство за отговорност и чистота в отношението ни към другите. Централната сърдечната чакра ни дава сигурност и увереност. Всички наши притеснения, съмнения и страхове биват премахнати, когато сърдечната чакра е напълно озарена от Кундалини.
Основни функции на четвъртата чакра: любов; със­традание; имунитет; сърдечна дейност, функциите на белия дроб и бронхите
Свързани органи: сърцето и белите дробове
Свързани жлези: тимусът
Основен съответстващ нервен център: сърдечният сплит

V чакра: Вишудхи
Петата чакра - Вишудхи, е чакрата на дипломацията, на общуването с другите и на чувството за необвързаност. За да се отвори тази чакра и Кундалини да премине през нея, трябва да се освободим от чувството за вина. Тенденциите да доминираме другите и да се чувстваме доминирани от някого, комплексите за малоценност изчезват, когато този център бъде захранен от Кундалини. Това е чакрата, която ни помага да чувстваме връзката си с остналите хора, с цялата Вселена, да усещаме, че сме частица от цялото, а не изолирани субекти.
Основни функции на петата чакра: висше творчество и общуване
Свързани органи: гласните струни
Свързани жлези: тироидната жлеза
Основен съответстващ нервен център: ларингалният сплит

VI чакра: Агнйа
Шестата чакра е чакрата на прошката и състраданието. Прошката е силата да се освободим от гнева, от омразата и раздразнението и да открием смирението, благородството и щедростта на Духа. Тази чакра разтваря нашето его и обусловеностите, нашите лоши навици, расистките ни идеи и всичките ни погрешни идентификации. Тя е тясната врата, която отваря пътя за нашето съзнание да достигне крайната цел, т.е. седмата чакра. Ако имаме блуждаещи очи, гледаме порочни неща или сме егоцентрични, тази чакра се уврежда. Когато наблюдаваме небето, земята, природата, тя се изчиства.
Основни функции на шестата чакра: висш интелект, ясновидство, интуиция, изострен слух
Свързани органи: мозъкът
Свързани жлези: хипофизата
Съответстващ нервен център: Кавернозният сплит

VII чакра: Сахасрара
Седмият център, Сахасрара, е чакрата, която обединява всички останали центрове и съответстващите им качества. Тя е последната еволюционна стъпка в човешкото познание. Днес ние се намираме на нивото на тази чакра и нашето съзнание може лесно да навлезе в едно ново измерение на възприятието, което е отвъд нашия ограничен ум и понятия. То е директно усещане на Реалността посредством централната нервна система.
Основни функции на седмата чакра: космическо съз­нание
Свързани органи: мозъкът
Свързани жлези: епифизата
Основен съответстващ нервен център: кавернозни­ят сплит

Кундалини е космическата първична еволюционна сила, частица от Абсолюта в човешкото тяло-първичната енергия, която е извор на живо­та и „център на гениалността", както я нарича Гопи Кришна..

Седемте чакри са разположени по продължение на гръбнака и са свързани посредством Tрите нади са- енергийната система, по която протича Куандалини. Централният канал съответства с гръбнака, вляво и дясно се разклоняват другите два, които минават и се преплитат през различните чакри.

Левият канал отговаря на нашето минало, емоции, желания и чувствителност. Той завършва със суперегото, което е “складът” за нашите спомени, навици и обусловености, оформени от миналите ни преживявания.

Десният канал отговаря за нашето бъдеще, физическата и умствена активност, за способността да планираме. Той завършва с егото, което ни дава чувството за Аза, чувството, че сме отделени от света.

Централният канал е настоящето, той е пътя за нашето духовно израстване. В него е силата, която поддържа духовната ни еволюция и ни води съзнателно или несъзнателно към по-висшето познание на Сахасрара чакра.

За съставяне на статията са използвани информационни материали от "Петимата тибетци" / Източник gesundheitsleben.blogspot.com

 
Професия според зодията Зодии и професии и животни, които им подхождат Овен - Дизайнер или...
Тълкуване на буквите на личното име Всяка буква носи определени характеристики на притежателя си: А...
Скъпоценните камъни и лечебната им сила Жълтите и зелените камъни действат благоприятно на стомашните...

Още хороскопи

Реклама