Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


Числото на експресивността се изчислява само по дата и месец на раждане. Намерете вашето и на интересуващия ви човек число и по показаната таблица, ще разберете какъв ще бъде резултата от вашите отношения.

Например: Родени сте на 18.11. Изчислението се извършва по следния начин: 1+8+1+1=11=1+1=2. По същия начин постъпвате и с другото число.

Значение на числото
Характер

-1 - индивидуалист, реалист, активен, импулсивен, свободолюбив, склонност към натрапване на собственото мнение, екстраверт.
-2 - уравновесен характер, пасивен, подвластен на външни влияния. Лесно попада под зависимост, нуждае се от любов.
-3 - независимост, откритост и комуникативност, влечение към развлечения, творчески и инициативен подход към всяка задача.
-4 - основната черта на това число е стабилността. Консервативен, дълго обмисля преди да направи крачка. Педантичен и дисциплиниран, предпочита да живее по правилата.
-5 - този човек е независим, динамичен, склонен първо към действие, а след това към размисъл. Авантюрист, любител на приключения.
-6 - творческа, емоционална, романтична и мечтателна натура. Като правило е човек нерешителен, идеалист.
-7 - сдържан, независим, интересите му основно са насочени към духовната сфера. Склонност към самота. Интраверт.
-8 - материалист, лидер, инициативен и изпълнен с амбиции. Много енергичен, самостоятелен, добър организатор.
-9 - идеалист и мечтател, ранимост, безпокойство. Богато въображение, оригиналност в мислите и постъпките. Екстраверт.

Значения на съчетанията
Перспектива

1+1 - двама индивидуалисти, не свикнали с компромиси и отстъпки. Постоянни взаимни опити да се подтисне партньора.
1+2 - ако влиянието на 1 не е прекалено силно, е възможен хармоничен, взаимнодопълващ се съюз.
1+3 - има основания за оптимизъм. На този съюз са присъщи активността, динамизма, предприемчивостта, но истинска любов в това съчетание е рядкост.
1+4 - това партньорство може да бъде успешно само тогава, когато се отнася до делови отношения. Различията в собствения ритъм на живот прави проблематични всички други видове отношения.
1+5 - за тази двойка са характерни взривоопасни отношения. Тук е възможна и любов от пръв поглед, и смъртоносни спорове за дреболии. Отношенията винаги ще се отличават с крайна нестабилност.
1+6 - в това съчетание има голям шанс за успешен съвместен живот, в който всеки от партньорите ще съумее да реализира своите потребности, без те да накърняват интересите на другия.
1+7 - взаимодопълваща се комбинация. Отношенията могат да бъдат продължителни, но не много дълбоки. Това всъщност им придава особена прелест.
1+8 - и двете числа характеризират хора, трудно показващи чувствата си. Съчетанието е удачно в случай, че никой от тях не се нуждае от такава проява.
1+9 - девятката е оптималния партньор на 1. Като цяло добра перспектива за този съюз.

2+2 - отсъствието на взаимно разбирателство прави това съчетание проблематично от гледна точка на дълбоки, продължителни отношения. Но ако се отнася за приятелство или партньорство - това е едно от най-добрите съчетания.
2+3 - много добро и уравновесено съчетание с отлични перспективи.
2+4 - перспективите са много добри, с изключение на това, че никой не решава да направи първата крачка за установяване на отношения.
2+5 - добрите отношения са възможни, но е малко съмнително. Преди всичко, такъв съюз ще бъде емоционално неустойчив.
2+6 - много хармонично, стабилно и устойчиво съчетание. Именно такъв съюз обещава любов до гроб.
2+7 - не лоша перспектива за приятелство. За дълбоки чувства съчетанието не е успешно, но е възможно.
2+8 - взаимодопълващи се отношения с много добри перспективи. Пълна хармония.
2+9 - кардиналните различия в емоционалната сфера правят съвместния живот почти винаги проблематичен.

3+3 - от една страна такъв съюз може да бъде много добър, а от друга присъщата на всеки независимост може да донесе бързо охлаждане и разрив в отношенията.
3+4 - добро съчетание с големи шансове за успех, ако чувствата на 3 са достатъчно сериозни.
3+5 - много добро съчетание с много сходни характери. Наличието на общи интереси го правят още по-удачно.
3+6 - отлично съчетание от всяка гледна точка. Блестящи перспективи, продължителни и дълбоки отношения.
3+7- несходството в интересите може да стане причина за дълбоки конфликти и несъгласия. Изгледи за успешен съюз почти липсват.
3+8 - на този съюз са присъщи постоянни спорове и битки. В резултат на това - пълна безперспективност.
3+9 - добро съчетание, на което са присъщи общи интереси и възможност за съвместна реализация.

4+4 - този съюз може да бъде продължителен и стабилен. Да внимават да не станат прекалено консервативни.
4+5 - това съчетание по правило е недълготрайно.Пълната противоположност на интересите и неразбиране на партньора бързо ще доведат до раздяла.
4+6 - обикновено този съюз е щастлив и продължителен. Отношенията в него са хармонични и не обременени с взаимни упреци и скандали.
4+7 - съчетание с перспективни, дълготрайни и страстни отношения.
4+8 - от една страна съчетанието е удачно, тъй като и двамата партньори търсят стабилност. Но са възможни усложнение, обусловени от борба за власт.
4+9 - между тези числа съществува взаимно привличане. Да се предвиди нещо определено е практически невъзможно. Във всеки конкретен случай има незначителни нюанси.

5+5 - много добро съчетание. Продължителен и стабилен съюз на две души.
5+6 - шансовете за дълги, спокойни и стабилни отношения не са големи. Съюзът е възможен, ако чувствата не са от първостепенно значение.
5+7 - добро съчетание. Противоположността на характерите и едновременно с това общите интереси, го провят много устойчиво.
5+8 - основният проблем при това съчетание е стремежът на всеки към независимост. Перспективите са неясни и зависят от това, доколко всеки от двамата ще има силата да жертва своите амбиции.
5+9 - отличен съюз. Единствения проблем в съвместния живот може да бъде пълната незаинтересованост на всеки от двамата към всекидневните задължения.

6+6 перспективите на са лоши, но чувствата в този съюз са със склонност към отслабване. Усамотяването на партньорите един с друг води до пресищане и последващо охлаждане.
6+7 - пълна неопределеност. В еднаква степен са възможни и щастливо съжителство, и пълен разрив в резултат от неразбиране и неумение да живееш с интересите на другия.
6+8 - съюз на материалиста и идеалиста. В цяло, перспективите са достатъчно блогоприятни, като не е изключена и възможността за постепенна "материализация" на отношенията.
6+9 - изцяло устойчиво съчетание. И двамата се нуждаят от постоянно потвърждаване на чувствата. Ако това се случва често, перспективите са прекрасни.

7+7 - склонността и на двамата към самота и съзерцание правят перспективността на този съюз много неопределен. Но въпреки това, деловите и приятелски взаимоотношения могат да бъдат не лоши.
7+8 - неудачно съчетание. Несъвместимостта в характерите в този случай се проявява много ярко.
7+9 - удачно съчетание, но неподходящо за съвместен живот. Неразбирателство относно битови проблеми може да разруши този съюз.

8+8 - главният проблем в това съчетание е стремежът и на двамата да командват. Ако успеят да преодолеят това качество и да стигнат до компромис, съюза може да бъде удачен.
8+9 - този съюз е по-подходящ за делово сътрудничество, отколкото за партньорство. Перспективите са по-скоро отрицателни.

9+9 - в еднаква степен е възможен и успешен и неуспешен съюз. От една страна, това съчетание дава пълно взаиморазбирателство, но от друга - дори и малко несъответствие между чувствата на партньорите може да доведе до конфликти и разриви. / magicaura.com

 

Още хороскопи

Реклама