Числото на експресивността се изчислява само по дата и месец на раждане. Намерете вашето и на интересуващия ви човек число и по показаната таблица, ще разберете какъв ще бъде резултата от вашите отношения.

Например: Родени сте на 18.11. Изчислението се извършва по следния начин: 1+8+1+1=11=1+1=2. По същия начин постъпвате и с другото число.

Значение на числото
Характер

-1 - индивидуалист, реалист, активен, импулсивен, свободолюбив, склонност към натрапване на собственото мнение, екстраверт.
-2 - уравновесен характер, пасивен, подвластен на външни влияния. Лесно попада под зависимост, нуждае се от любов.
-3 - независимост, откритост и комуникативност, влечение към развлечения, творчески и инициативен подход към всяка задача.
-4 - основната черта на това число е стабилността. Консервативен, дълго обмисля преди да направи крачка. Педантичен и дисциплиниран, предпочита да живее по правилата.
-5 - този човек е независим, динамичен, склонен първо към действие, а след това към размисъл. Авантюрист, любител на приключения.
-6 - творческа, емоционална, романтична и мечтателна натура. Като правило е човек нерешителен, идеалист.
-7 - сдържан, независим, интересите му основно са насочени към духовната сфера. Склонност към самота. Интраверт.
-8 - материалист, лидер, инициативен и изпълнен с амбиции. Много енергичен, самостоятелен, добър организатор.
-9 - идеалист и мечтател, ранимост, безпокойство. Богато въображение, оригиналност в мислите и постъпките. Екстраверт.

Значения на съчетанията
Перспектива

1+1 - двама индивидуалисти, не свикнали с компромиси и отстъпки. Постоянни взаимни опити да се подтисне партньора.
1+2 - ако влиянието на 1 не е прекалено силно, е възможен хармоничен, взаимнодопълващ се съюз.
1+3 - има основания за оптимизъм. На този съюз са присъщи активността, динамизма, предприемчивостта, но истинска любов в това съчетание е рядкост.
1+4 - това партньорство може да бъде успешно само тогава, когато се отнася до делови отношения. Различията в собствения ритъм на живот прави проблематични всички други видове отношения.
1+5 - за тази двойка са характерни взривоопасни отношения. Тук е възможна и любов от пръв поглед, и смъртоносни спорове за дреболии. Отношенията винаги ще се отличават с крайна нестабилност.
1+6 - в това съчетание има голям шанс за успешен съвместен живот, в който всеки от партньорите ще съумее да реализира своите потребности, без те да накърняват интересите на другия.
1+7 - взаимодопълваща се комбинация. Отношенията могат да бъдат продължителни, но не много дълбоки. Това всъщност им придава особена прелест.
1+8 - и двете числа характеризират хора, трудно показващи чувствата си. Съчетанието е удачно в случай, че никой от тях не се нуждае от такава проява.
1+9 - девятката е оптималния партньор на 1. Като цяло добра перспектива за този съюз.

2+2 - отсъствието на взаимно разбирателство прави това съчетание проблематично от гледна точка на дълбоки, продължителни отношения. Но ако се отнася за приятелство или партньорство - това е едно от най-добрите съчетания.
2+3 - много добро и уравновесено съчетание с отлични перспективи.
2+4 - перспективите са много добри, с изключение на това, че никой не решава да направи първата крачка за установяване на отношения.
2+5 - добрите отношения са възможни, но е малко съмнително. Преди всичко, такъв съюз ще бъде емоционално неустойчив.
2+6 - много хармонично, стабилно и устойчиво съчетание. Именно такъв съюз обещава любов до гроб.
2+7 - не лоша перспектива за приятелство. За дълбоки чувства съчетанието не е успешно, но е възможно.
2+8 - взаимодопълващи се отношения с много добри перспективи. Пълна хармония.
2+9 - кардиналните различия в емоционалната сфера правят съвместния живот почти винаги проблематичен.

3+3 - от една страна такъв съюз може да бъде много добър, а от друга присъщата на всеки независимост може да донесе бързо охлаждане и разрив в отношенията.
3+4 - добро съчетание с големи шансове за успех, ако чувствата на 3 са достатъчно сериозни.
3+5 - много добро съчетание с много сходни характери. Наличието на общи интереси го правят още по-удачно.
3+6 - отлично съчетание от всяка гледна точка. Блестящи перспективи, продължителни и дълбоки отношения.
3+7- несходството в интересите може да стане причина за дълбоки конфликти и несъгласия. Изгледи за успешен съюз почти липсват.
3+8 - на този съюз са присъщи постоянни спорове и битки. В резултат на това - пълна безперспективност.
3+9 - добро съчетание, на което са присъщи общи интереси и възможност за съвместна реализация.

4+4 - този съюз може да бъде продължителен и стабилен. Да внимават да не станат прекалено консервативни.
4+5 - това съчетание по правило е недълготрайно.Пълната противоположност на интересите и неразбиране на партньора бързо ще доведат до раздяла.
4+6 - обикновено този съюз е щастлив и продължителен. Отношенията в него са хармонични и не обременени с взаимни упреци и скандали.
4+7 - съчетание с перспективни, дълготрайни и страстни отношения.
4+8 - от една страна съчетанието е удачно, тъй като и двамата партньори търсят стабилност. Но са възможни усложнение, обусловени от борба за власт.
4+9 - между тези числа съществува взаимно привличане. Да се предвиди нещо определено е практически невъзможно. Във всеки конкретен случай има незначителни нюанси.

5+5 - много добро съчетание. Продължителен и стабилен съюз на две души.
5+6 - шансовете за дълги, спокойни и стабилни отношения не са големи. Съюзът е възможен, ако чувствата не са от първостепенно значение.
5+7 - добро съчетание. Противоположността на характерите и едновременно с това общите интереси, го провят много устойчиво.
5+8 - основният проблем при това съчетание е стремежът на всеки към независимост. Перспективите са неясни и зависят от това, доколко всеки от двамата ще има силата да жертва своите амбиции.
5+9 - отличен съюз. Единствения проблем в съвместния живот може да бъде пълната незаинтересованост на всеки от двамата към всекидневните задължения.

6+6 перспективите на са лоши, но чувствата в този съюз са със склонност към отслабване. Усамотяването на партньорите един с друг води до пресищане и последващо охлаждане.
6+7 - пълна неопределеност. В еднаква степен са възможни и щастливо съжителство, и пълен разрив в резултат от неразбиране и неумение да живееш с интересите на другия.
6+8 - съюз на материалиста и идеалиста. В цяло, перспективите са достатъчно блогоприятни, като не е изключена и възможността за постепенна "материализация" на отношенията.
6+9 - изцяло устойчиво съчетание. И двамата се нуждаят от постоянно потвърждаване на чувствата. Ако това се случва често, перспективите са прекрасни.

7+7 - склонността и на двамата към самота и съзерцание правят перспективността на този съюз много неопределен. Но въпреки това, деловите и приятелски взаимоотношения могат да бъдат не лоши.
7+8 - неудачно съчетание. Несъвместимостта в характерите в този случай се проявява много ярко.
7+9 - удачно съчетание, но неподходящо за съвместен живот. Неразбирателство относно битови проблеми може да разруши този съюз.

8+8 - главният проблем в това съчетание е стремежът и на двамата да командват. Ако успеят да преодолеят това качество и да стигнат до компромис, съюза може да бъде удачен.
8+9 - този съюз е по-подходящ за делово сътрудничество, отколкото за партньорство. Перспективите са по-скоро отрицателни.

9+9 - в еднаква степен е възможен и успешен и неуспешен съюз. От една страна, това съчетание дава пълно взаиморазбирателство, но от друга - дори и малко несъответствие между чувствата на партньорите може да доведе до конфликти и разриви. / magicaura.com

 
Таитянски хороскоп Може да научите нещо повече за себе си или за близките си, ако...
Какво разкрива дата на рожденият Ви ден? Числото от месеца, на което сте родени, има голямо значение и влияние в...
Почеркът показва какъв е характера на човека Да, вярно е. И наблюденията го доказват. Почеркът издава характера на...

Още хороскопи

Реклама