Необходима ви е една шишарка без значение точно каква.
Напишете на отделни листчета 3 ваши желания, а на четвъртото напишете „ Няма да ми се сбъдне нито едно желание”

Подредете листчетата така, че да образуват кръг и между тях да остава еднакво разстояние. След това вземете шишарката, поставете я в центъра на кръга и я завъртете по посока на часовниковата стрелка. Когато спре обърнете листчето, което сочи върхът й и това ваше желание ще се изпълни.

 
Физиогномика Лицето е израз на човешката душа и нейното съ­държание като ум и...
Любовна магия Ето как да направите любовна магия по стар български обичай. Използва...
Гадания за чипоносите Чипоносковците са големи скъперници. Обичат властта и парите. Обичат...

Още хороскопи

Реклама