Необходима ви е една шишарка без значение точно каква.
Напишете на отделни листчета 3 ваши желания, а на четвъртото напишете „ Няма да ми се сбъдне нито едно желание”

Подредете листчетата така, че да образуват кръг и между тях да остава еднакво разстояние. След това вземете шишарката, поставете я в центъра на кръга и я завъртете по посока на часовниковата стрелка. Когато спре обърнете листчето, което сочи върхът й и това ваше желание ще се изпълни.

 
Магия за любов със снимка Магията за любов и щастие е по – успешна към непознат или бегло...
Магии за сдобряване Изпили си ноктите над салфетка или един от ноктите на ръцете и ги...
Гадаене с жълъди Едно необичайно гадаене, но ако имате желание вижте какво ще ви донесе...

Още хороскопи

Реклама