Необходима ви е една шишарка без значение точно каква.
Напишете на отделни листчета 3 ваши желания, а на четвъртото напишете „ Няма да ми се сбъдне нито едно желание”

Подредете листчетата така, че да образуват кръг и между тях да остава еднакво разстояние. След това вземете шишарката, поставете я в центъра на кръга и я завъртете по посока на часовниковата стрелка. Когато спре обърнете листчето, което сочи върхът й и това ваше желание ще се изпълни.

 
Гадания за хората с тънки и дълги носове Хората, които имат дълги и тънки носове са трудни характери. Много...
Изчислете своята лична година За целта се събират рожденната дата и месец и към тях се прибавя ...
Гадание с числото 22 Хората подвластни на числото 22 са почтени и уважавани хора. Те са...

Още хороскопи

Реклама