Човек сам твори своята реалност. Прорицанието е само един от елементите, които му помагат в това. Главното при всяко гадание - не е търсенето на готови отговори, а сътрудничеството Духа и вземането на решения, основани на дълбок самоанализ. Този процес от една страна се явава духовна практика, от друга - техника за изследване и усвояване на Вселената.

Всеки човек, който има допир с картите Таро, се докосва до един ценен източник на знания, събирани от човечеството в продължение на хилядолетия. За разлика от другите методи на гадание, универсалността на Таро е в това, че при него се разкрива именно тази част от познанието, която е достъпна за разбиране, а от там и необходима. Това е доста по-обемно, отколкото обикновено гадание, тъй като позволява да се изяснат причинно-следствените връзки на едно или друго явление.


Проверете какво ще Ви кажат картите таро за въпросите, които Ви вълнуват.
Задайте въпрос и изберете една карта от тестето:

 
Восъколеене Това е древна широко разпространена система в която се използва...
Нещата, които трябва да знаем за огледалото Огледалото в дома ви винаги трябва да бъде чисто. Не трябва да...
Древни поверия за огледалото Ако ви се налага да се върнете в дома си, след като току що сте излезли,...

Още хороскопи

Реклама