Хиромантията е наука, която изследва връзката между линиите и знаците върху човешките ръце и личността в нейното физическо, психическо, емоционално състояние, както и със съдбата и като цяло. Най-ранните източници за тая наука датират от около 2000г пр.н.е. в Индийска литература от Ведическия период. От тогава до сега тя се развива , като днешните психиатри и генетици използват анализа на ръцете при диагностициране на различни физически и умствени заболявания.

Приема се, че лявата ръка е индикатор на заложбите у човека по рождение, докато дясната отразява
състоянието в момента и разкрива бъдещето.
Основно правило в хиромантията е, чесъдбата, разкрита чрез ръцете не е фиксирана и предопределена – линиите
се променят и добрите или лошите знаци се появяват и изчезват.

Общата класификация на ръцете е четири типа, съответстващи на четирите елемента в астрологията –
Огън, Вода, Земя, Въздух.
1.Интуитивна ръка – дълга длан с къси пръсти
Свързва се с елемента Огън и дава импулсивност, енергичност, индивидуалистичност.
2.Чувствителна ръка – дълга длан с дълги пръсти Дава емоционалност,променливост в настроенията,
мечтателност и непоследователност, като се свързва с елемента Вода.
3.Практична ръка – квадратна длан с къси пръсти Свързва се с елемента Земя и дава честност, трудолюбие, практичност.
4.Интелектуална ръка – квадратна длан с дълги пръсти Свързва се с елемента въздух и дава рационален ум, вкус към ред и дисциплина, добросъвестност и отговорност. Най-често ръцете са комбинация от два типа, съответстващи на елемените на Слънчевия и Асцендентния знак.

Според формата на ноктите ръцете биват с :
-къси нокти- логични, последователни, подредени хора
-широки, дълги, закръглени нокти- принадлежат на хора
с ясно, категорично мнение по различни въпроси и с принципни оценки.
-дълги, бадемообразни нокти – на замечтани, живеещи в собствен свят хора
-къси нокти, по-широки, отколкото дълги – принадлежат на критични, темпераментни личности
-големи, квадратни нокти- на студени и егоистични хора
-малки, клинообразни нокти – на прекалено чувствителни и емоционални личности

Според цвета на ноктите ръцете биват:
-бял – студени, самоуверени хора
-бледорозови – топли и дружелюбни личности
-червени – буйни и темпераментни
-сиви – влошено здравословно състояние

Според групирането на пръстите, като нивото на средния пръст е определящо:
-равна група пръсти – рядко срещана – принадлежи на
уравновесени, положителни личности, които добре се справят в живота
-ниско поставен показалец- срамежливи хора, които вътрешно се чувстват над другите
-ниско поставен безименен пръст- на хора, объркани в професията, занимаваще се с дела, различни от склонностите и възможностите
-ниско поставен малък пръст /кутре/ -нищо не се постига даром и животът е борба

Според пръстите на ръцете:
А. Палец

-голям- лидер, със силна воля и ясни цели в живота
-малък- липса на енергия и воля
-къс и дебел- твърдоглав
-гъвкав- отстъпчива, толерантна натура

Б.Показалец /Юпитер/
-с равна дължина или по-дълъг от средния пръст- диктатор; егоцентрик
-по-къс от безименния – човек, предпочитащ да работи в екип
-с равна дължина на безименния – самоувереност,балансираност
-по-дълъг от безименния- амбициозност, жажда за власт
-много къс- страх, липса на издържливост
-с вертикални, набраздени линии по ставите – голямо усърдие в работата

В.Среден пръст/Сатурн/
-здрав, по-дебел от другите пръсти – сериозна личност;
с живот, пълен с трудности
-с равна дължина на първия и третия пръст- безотговорност
-със средна става най-дълга – природолюбител; патриот
-с изкривен пръст- човек, изпитващ самосъжаление

Г.Безимен пръст /Аполон/
-силен, гладък – творец
-дълъг- жажда за слава; подходяща кариера е шоу-бизнеса
-третата става е най-дълга- жажда за удоволствия и лукс
-втори и трети пръст, наведени един към друг- потайност
-къс- срамежливост, липса на емоционален контрол
-крив- емоционални проблеми

Д.Кутре /Меркурий/
-разположен наравно с третия пръст- интелект; деловитост
-къс- трудности при реализацията в живота
-дълга първа става- интерес към науката
-първа става много по-дълга от другите – преувеличения; изопачаване на истината
-къса първа става – генетична обремененост
-наведен към третия пръст- проницателност; ловкост в печеленето на пари
-извит – непочтеност; склонност към измами

Според хълмчетата по дланите:
А.Венерин хълм

-широк, закръглен, як – добро здраве; любов към децата; състрадателност
-плосък, недоразвит – деликатно устроен организъм
-висок и твърд- силно развита сексуалност
-висок и мек- емоционалност и капризност
-изпъкнала долна част на хълма- артистичност

Б.Долен Марсов хълм
-нормално развит – решителност; хладнокръвие
-прекомерно развит- жестокост;вкус към риск
-недоразвит- боязливост; страх от болка

В.Горен Марсов хълм
-нормален – морална сила
-плосък- страхливост
-изпъкнал- язвителност

Г.Юпитеров хълм
-нормален – амбиции, темперамент; щедрост
-плосък- егоизъм; мързел
-силно развит – арогантност; егоцентризъм
-свързан със Сатурновия хълм- предпочитания към екипна работа

Д.Сатурнов хълм
-нормален- сериозност, благоразумие
-плосък- безинтересен, банален живот
-много голям- влошено здраве; самоубийствени мисли
-наклонен към Юпитеров хълм- грандиозни планове
-наклонен към Аполонов хълм- сериозно отношение към
красотата

Е.Аполонов хълм
-нормален- приятна натура; късмет
-плосък- безцелно съществуване; никакъв интерес към
творчество и култура
-свръхголям- претенциозност, екстравагантност
-свързан със Меркуриев хълм- тенденции за засилен самоконтрол
Ж.Меркуриев хълм
-нормален – бърз ум, трудолюбие, потребност от разнообразие
-плосък- провали; отсъствие на чувство за хумор
-голям- силно развито чувство за хумор
-маркиран от къси, прави линии- потенциален лечител
З.Лунен хълм
-нормален – чувствителност; артистичност; любов към морето
-плосък- липса на въображение; студенина -много голям- самовглъбеност;недоверчивост
-висок и мек- капризност
-граничещ с Венерин хълм- страстност
-граничещ с китката – окултни способности

Според линиите на ръцете:
А.Линия на главата /разума/


-дълга, права – интелигентност, проницателност
-наклонена към Лунния хълм- чувствителност; въображение
-дълга, достигаща Лунния хълм- способност за самоизява
-докосваща Линия на живота – благоразумие, балансираност
-начало, доста отдалечено от Линия на живота –
-начало, докосващо Линия на живота, но не в началото – предпазливост, нетърпимост към критика
-начало, пресичащо Линия на живота при Марсов хълм - сприхавост; докачливост

– способност да се разбират и съпреживяват чужди проблеми
-малко разклонение към Лунния хълм-въображение, ограничавано от здравия разум
-край, с много голямо разклонение - разпиляност, неспособност да се постига съвършенство в каквото и да

-край с тройно разклонение – въображение; деловитост; интелигентност
-край на Меркуриев хълм- умение да се печелят пари
- разклонение към Сатурнов хълм – амбициозност, упорита борба за признание
- -разклонение към Аполонов хълм- успехите се постигат благодарение на собствените сили


-с много дребни разклонения – динамичност; всяко разклонение е едно приключение
-по-дълга и по-ясно изразена от линия на разума – чувствата управляват разума
-начало от Юпитеров хълм- деспотизъм и вярност към приятелите; търсене на изгоден брак
-начало между Юпитеров и Сатурнов хълм- личност, която поставя приятелството наред с любовта
-начало с разклонение на Юпитеров хълм- любвеобилност; добро партньорство в брака
-начало с разклонения към Юпитеров и Сатурнов хълм - личност, трудна за съвместен живот; променлив характер
-начало от Сатурнов хълм- дълбока чувствителност, но отсъствие на такава по отношение на другите
-разклонение, докосващо линия на разума - партньорът в брака ще бъде срещнат на работното място; брак, поради общи интереси
-припокриване с линия на разума- огромна вътрешна борба; възможно умствено увреждане

В.Линия на съдбата
-липса на линия- скучен, монотонен живот
-прекъсната – промени в живота
-достигаща Сатурнов хълм- личност, която се стреми към максимума на възможностите си
-достигаща Юпитеров хълм- успехи, след необходимите усилия
-начало от линия на разума или на сърцето – късен успех в живота
-начало от горната гривна – ранна самостоятелност
-начало от Лунния хълм- много промени в живота, пътувания
-начало от Венерин хълм-щастливо детство
-край при линия на разума – лоши предчувствия, които
предизвикват негативни събития
-край при линия на сърцето – готовност за саможертва в
името на любов или дълг
-край при Слънчев /Аполонов/ хълм- талант; популярност
-разклонение към Слънчева линия- добро съвместно съжителство; ако се пресичат линиите – съжителство, обречено на неуспехи
-разклонение към Меркуриев хълм- богатство и постижения чрез бизнес или наука

Г.Линия на живота
-дълга и ясна – здрав организъм
-къса и променлива – липса на енергия; здравословни проблеми или физическа слабост
-прекъсвания в линията – промени в посоката на живота
-прекъсване само по едната ръка – заболяване и бързо възстановяване
-начало от линия на разума – практичност; сметкажийство
-начало на голямо разстояние от линия на разума – липса на самоконтрол и задръжки
-край с двойно разклонение към Лунен хълм- възможно голямо пътешествие
-разклонение към Юпитеров хълм- самоувереност
-начало с две разклонения, опиращи в линия на разума – добър старт в живота, благодарение на родители или наследство
-разклонение в средата, достигащо линия на разума – успехи в средна възраст
-разклонение към Сатурнов хълм- животът ще бъде битка
-разклонения към Слънчев хълм- талантите ще бъдат оценени
-разклонение към Лунен хълм-желания за промени

Д.Линия на Слънцето /Аполон/
-липса на линия – живот, пълен с разочарования и неуспехи
-ясна и права – щастие
-бледа- липса на концентрация; пилеене на сила и

-начало, близко до Лунен или Венерин хълм и край на Аполонов хълм- безметежен, успешен живот
-начало от линия на живота или на съдбата и край при Слънчев хълм- успехи, благодарение на собствените усилия

-начало от линия на сърцето – материална осигуреност на стари години
-начало от Лунен хълм- привлекателност за другия пол
-край с множество дребни линии- разнородни интереси
-тройно разклонение към Меркуриев, Аполонов, Сатурнов хълм-успех върху стабилна основа

Е Венерин пояс
-липса – уравновесена, спокойна личност
-ясна – свръхемоционалност
-пресичаща линиите на съдбата и Слънцето – остроумие; талант
-край при Меркуриев хълм- големи запаси от енергия

Ж. Гривни
-ясни – продължителен, стабилен живот

-линия от гривната към Юпитеров хълм-далечно пътешествие
-линия от гривната към Меркуриев хълм- внезапно забогатяване

З.Чернодробна линия /на здравето/
-липса- здрав и силен организъм
-дълбоко очертана – слаба съпротивителна сила
-вълнообразна – проблеми с храносмилането
-докосваща линията на живота – необходими ще са
сериозни грижи за здравето

И.Линии на брака
- дълга, права – дълго, щастливо съжителство
-броят на линиите е брой на браковете
-прекъсната линия – развод или раздяла
-двойна линия – връзка с двама души едновременно
-начало с разклонение – трудности в началото на връзката
-край с разклонение – развод
-пресичаща Венерин пояс- труден, нещастен брак

Й.Линии на децата
– броят им показва брой на децата, като ясните са за момчета; бледите – за момичета
Хиромантия

/ astrosite.org

 
Древни поверия за огледалото Ако ви се налага да се върнете в дома си, след като току що сте излезли,...
Восъколеене Това е древна широко разпространена система в която се използва...
Поверия за сватбата 1. Ако по време на сватбата завали дъжд или сняг това е добра поличба,...

Още хороскопи

Реклама