Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.


През последните години определено се наложи тенденцията за масова смяна на съществуващата дограма в жилищата с нова ПВЦ дограма. Сравнително малки са дяловете на алуминиевата дограма, дървената и на някои екзотични видове. Същото важи и за новото строителство. На практика стоим пред избора на каква ПВЦ дограма да се спрем, как да изберем фирма сред многото на пазара, как да се ориентираме в цените, какъв да е цвета на прозорците, какво да бъде стъклото, как да се отварят и пр. и пр. Следните няколко фактора ни се струват съществени. Най-важен фактор при избора на новите прозорци без съмнение е топлоизлоцията, която те предлагат. Разликата между видовете профили – три- четири- или петкамерни не е голяма, вкл. и ценово.

Изводът се налага от само себе си – правилният избор е петкамерната. Това е профилът, който се използува най-често през последните една-две години и предлага най-добра топлоизолация и статиката на прозорците. Разбира се при правилно изпълнение и използуване на качествени материали. И все пак не всяка PVC дограма е еднаквa с другите. Между по-известните системи профили съществуват главно два вида по отношение на дебелината на стената на профила. Това е важно за стабилността и устойчивостта на външни влияния на готовия прозорец или врата. Едните са с дебелина 3 мм, клас„А” или съответстващи на международната система стандарти - RAL. Другите са с дебелина на стената на профила 2-2,5 мм - или клас „Б”. Те естествено са по-евтини, но и в момента се води международна дискусия дали цялостно покриват изискванията ЕО по отношение на здравина, топло- и шумоизолация. Много важен за стабилността на архитектурните конструкции е въпросът за армировката или стоманеното усилване, което се влага в ПВЦ профилите. От това зависи стабилността на дограмата, устойчивостта й на ветрови натоварвания, гаранцията за дългогодишна безпроблемна експлоатация. За съжаление, това най-често е мястото, където се правят най-големите „икономии”. Изобщо не е за подценяване въпросът за каучуковите уплътнения, влагани в прозорците. Използването на продукти с неизяснен произход води до тяхното преждевременно стареене, втвърдяване, напукване, а от там и до не добро уплътняване на фугите. Безспорно е значението на вида стъклопакет, който ще се вложи в новите прозорци. Той съставлява до75 % от площта на прозореца. Предлаганите на пазара стъклопакети са почти изключително от лято или флоатно стъкло, най-често от чешко, руско или турско стъкло. Най-важен фактор в случая обаче пак е топлоизолацията постигана с един или друг вид. Главната разлика е между т.н. обикновен стъклопакет – бяло/бяло и т.н. нискоемисиен стъклопакет. За разлика от първия, нискоемисийният предлага почти два пъти по-добра топлоизолация и разликата в цената от 10-12 лв на м2 определено си струва. Наличието на аргон в стъклопакета допълнително подобрява топлоизолацията и не е скъпо, но и разликата в изолацията не е голяма. За по-добра шумоизлация е необходимо двете стъкла, от които е направен стъклопакетът да са с различна дебелина – напр. 4 и 5 или 4 и 6 мм. Т.н. трислоен пакет има смисъл единствено ако две от стъклата в него са нискоемисийни или от К-стъкло. За по-добра слънцезащита е най-добре да се използува едно светлоотражателно стъкло – т.н. стопсол. Във всички случаи стъклопакетът трябва да е двубариерен, от което зависи неговата дълговечност. Добрите доставчици на дограма предоставят документ за вида и качеството на вложения стъклопакет. Обикновената гаранция в това отношение е 5 години. Важен е и въпросът за вида обков, с който е оборудвана дограмата. Това са дръжка, панти, заключващ механизъм и пр. Съществуват различни марки обков, но във всички случаи е важно той да е регулируем. При него дори и след години може да бъде извършен реглаж и настройка, които да върнат първоначалното гладко функциониране и леко отваряне и затваряне на прозореца. За избягване на ценови изненади е важно да се знае и нивото на стандартно влагания в дограмата обков. Видът отваряне – обикновено или двуплоскостно – в една или две равнини е въпрос на функционалност и второто предлага далеч по-добри удобства срещу неголямо оскъпяване - ок. 20-25 лв. за крило. Все по-актуален за по-надеждно заключване, особено за по-ниските етажи е т.н. противовзломен или „секюрити” обков. При по-новите системи обков разликата в цената за включването и на тази опция не е голяма. Инвестицията си струва. Изключително важен е въпросът за монтажа на дограмата. От него зависи функционирането й, нейната дъготрайност и бепроблемна експлоатация. Не е допустимо дограмата да су укрепва единствено с полиуретанова пяна. Необходими са и дюбели или специални винтове за монтаж. Все повече на пазара излизат и се налагат нови изолационни материали – ленти за по-добро уплътняване на фугите мужду прозореца и стената, хидроизолационни лепенки и др. Пестенето в тази област е пестене на грешното място. Вече има и фирми, които предлагат цялостна услуга – т.е. от свалянето на старите прозорци, до шпакловането и измазването на отворите след слагането на новите. При избора на производител на Вашата дограма е добре той да е сертифициран по ISO 2001, т.е. да е внедрил система за контрол на качеството на произведената продукция. От не по-малко значение е и той да има т.н. „Българско техническо одобрение”, което на практика означава, че продуктът му е изпитан в соътветна лаборатория и отговаря на изискванията на закона в това отношение. Юнипласт отговаря на тези условия. И накрая за цените. При избора на доставчик на дограма строителите на нови жилища, най-често се ръководят единствено от цената, т.е. от най-ниската цена. А за малко пари не може да се купи стойностен продукт. Ниската цена винаги е за сметка на качеството. Затова при покупката на ново жлище е важно да се следи за вида дограма, с която то е оборудвано, за да не се налага тя бързо да се сменя с нова. Друг е въпросът когато човек е лично заинтересован. Вложението в нови прозорци не е малко, но от друга страна е дългосрочно и се изплаща многократно от икономията на енергия и от подобрения комфорт. / uniplast-bg.com

 
Разкарайте неприятните миризми от дома си Има различни начини за премахване на неприятните миризми –...
ПРИ КОНДЕНЗ НА ПРОЗОРЦИТЕ Образуване конденз по повърхността от към помещението на...
ИЗБОР НА КЛИМАТИК ! Умножете 50 W по куб. метри на помещението. Например: За помещение 20...

Здравни новини

Реклама