Умножете 50 W по куб. метри на помещението.
Например: За помещение 20 квадратни метра с височина 3 м.
20 кв.м x 3 м = 60 куб.м
60 куб.м x 50 W = 3000 W
Необходим ни е климатик с охладителна мощност по-голяма от 3000 W
Избираме такъв с 3500 W
 
Правила за готвене. Въздействие на някои продукти. Троскотът лекува всичко. Хрянът дава нещо, което от никъде другаде не...
За чисти мебели: Няколко капки олио капнете върху памук и го загънете в стар чорап....
Как да си пресадим цвете Пресаждането се налага, когато корените на растението са запълнили...

Здравни новини

Реклама