Грешка
  • Грешка при зареждане на данните.

Умножете 50 W по куб. метри на помещението.
Например: За помещение 20 квадратни метра с височина 3 м.
20 кв.м x 3 м = 60 куб.м
60 куб.м x 50 W = 3000 W
Необходим ни е климатик с охладителна мощност по-голяма от 3000 W
Избираме такъв с 3500 W
 
Чиста фурната Не е трудно да почистите фурната на печката ако използвате амоняк....
За чисти мебели: Няколко капки олио капнете върху памук и го загънете в стар чорап....
Основни потребителски функции на климатика Всички сплит системи имат дистанционно управление, течно кристален...

Здравни новини

Реклама