VIES - потвърждение на номер по ДДС

Можете да проверите дали даден номер по ДДС, издаден от държава-членка е валиден, като изберете съответната държава-членка от падащото меню и зададете номера за проверка.

Подобни статии:
 

Реклама